6 Nisan 2021 Salı tarih ve 2601 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

6 Nisan 2021 Salı tarih ve 2601 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

5 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 800 milyon TL ‘yi geçen 65 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

  • 5 Nisan 2021 Pazartesi günü, TOKİ, 720 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 60’ınden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Isparta İli,Merkez İlçesi Çünür Mahallesi 1002 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis ve 1Adet Cami İnşaatı ileAltyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29 – 5 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 30
  • 5 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-35 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 5 Nisan 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü (Van) pazarlık maddde 21/b kapsamında ihale ettiğini ve 12 Mart 2021 günü davet ettiği firmalarla yaptığı iki oturum sonucu firma tekliflerini aldığı, Malazgirt Şehir Geçişi ve Bağlantı Yollarının, Toprak Tesvıye, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri (BSK) Yol Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) ihalesinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti kabaca 57 milyon 841 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 46 milyon TL. bedelle KANDAŞOĞLU YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 31 Mart 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Nisan 2021 tarihinde başlandı ve işin 16 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 41 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 500 milyon TL’yi geçen 43 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 37-49
  • 5 Nisan 2021 Pazartesi günü Bursa Osmangazi Belediyesi 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Osmangazi Belediyesi sınırlarında muhtelif mahallelerin cadde ve sokaklarında bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama ve yama yapılması işi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 122 milyon 130 bin 455 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 6 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 4,33 kırım ve 116 milyon 838 bin lira fiyatla ÖZTİMUR MÜTEAHHİTLİK’ten geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. BKZ Sayfa 51-52 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 575 milyon TL’yi geçen toplam 15 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları otalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 51-57
  • 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 59-60

Ankara 6 Nisan 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2601
Günlük Taahhüt Haber 06 Nisan 2021 Salı tarih ve 2601 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın