6 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

6 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TÜİK: “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 40,42, aylık yüzde 6,50 artt” BKZ Sayfa 12 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-17

– 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL‘yi geçen 30 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 18-20

– 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Diyarbakır Dicle 60 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-25

– 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ilanları için BKZ Sayfa 26

– 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini) – 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md BII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 8 Mayıs 2023 günü firma tekliflerini aldığı, Amasya 600 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 3 milyar 297 milyon 506 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 2 milyar 730 milyon TL. bedelle AKFEN İNŞAAT+DOST İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 20 Haziran 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 26 Haziran 2023 tarihinde başlandı ve işin 21 Mart 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 36 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 5 milyar TL’yi geçen 68 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-45

– 4 Temmuz 2023 Salı günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İzmir İli Aliağa İlçesi Aliağa Mahallesi 614 Adet Konut, 32 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 838 milyon 620 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ihalede tek teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 28,78 zam ve 1 milyar 80 milyon TL fiyatla CENTROPOLYAPI ’den geldi. BKZ Sayfa 52 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 7 adet ve 5 Temmuz 2023 günü yapılan 13 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar TL’ye yaklaşan toplam 21 adet A, B ve E Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-55

Ankara 46 Temmuz 2023 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3163
Günlük Taahhüt Haber 06 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 06 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 900 milyon TL‘yi geçen 30 adet ihale duyurusu yayınlandı.