7 Ekim 2021 Perşembe tarih ve 2723 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

7 Ekim 2021 Perşembe tarih ve 2723 Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 300 milyon TL ‘yi geçen 42 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü), KİK Madde 21/e pazarlık usulü ile yapacağı ve 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve 81 milyon TL’den az olmamak üzere AXIX Grup (Kablolu Taşıma Sistemleri) benzer iş deneyimi aradığı, Kartepe Teleferik Tesisi yapımı için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-23
  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan bir iptal ilanı için BKZ Sayfa 24
  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 25-28 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Gaziantep Büyükşehir GASKİ Gn Md AXI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 29 Temmuz 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Nizip Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 178 milyon 204 bin 632 TL. olan yatırımı, yaklaşık 154 milyon 499 bin TL bedelle ÜÇER İNŞAAT+KARAS ALTYAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 30 Eylül 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 4 Ekim 2021 tarihinde başlandı ve işin 4 Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 33-34 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 700 milyon TL’yi geçen 47 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 30-40
  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen 7 adet ve 5 Ekim 2021 günü yapılan 5 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 250 milyon TL’yi geçen toplam 12 adet 13b3 ve 13b2 ilan (Taahhüt Haber’in sınıflandırmasıyla 4, 5, 7 ve 8 numaralı) A. B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 42-47
  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan bir hizmet ihalesi (Makine Kiralama ) duyurusu özeti için BKZ Sayfa 49
  • 6 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 50

Ankara 7 Ekim 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2723
Günlük Taahhüt Haber 7 Ekim 2021 Perşembe tarih ve 2723 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın