7 Haziran 2021 Pazartesi tarih ve 2641 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

7 Haziran 2021 Pazartesi tarih ve 2641 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • HİDROMEK “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 39 sıra yükselerek 148’inci sıraya yerleşti. BKZ Sayfa 12 Kurum: “Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesindekamu-özel sektör iş birliği modelleri geliştirip kanuni düzenlemeye gideceğiz. BKZ Sayfa 13 Bunlar ve geçtiğimiz hafta sektörde olagelen diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri için BKZ Sayfa 12-14
  • 4 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 433 milyon TL ‘yi geçen 68 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16 – 4 Haziran 2021 Cuma günü, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan A, B, D ve E Grup ilanların 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-29
  • 4 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 30
  • 4 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 31-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 4 Haziran 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 2 Bölge Müdürlüğünün pazarlık usulü ile ihale ettiğini ve 8 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği, Bergama – Soma Yolu (Km: 0+000 – 10+308(G) / 0+000(İ) – 34+654,94 Arası) “Bergama Çevre Yolu, Bergama Şehir Geçişi ve Soma-SavaştepeOtoyol Bağlantısı Dahil” Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK Yapılması İşi Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 232 milyon 508 bin TL. olarak açıklanan yatırımı, yaklaşık 184 milyon 600 bin TL. bedelle DÖRTYOL İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 24 Mayıs 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 26 Mayıs 2021 tarihinde başlandı ve işin 6 ay içinde 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 45 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 450 milyon TL’ye yaklaşan 34 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 39-48
  • 4 Haziran 2021 Cuma günü DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Bşk 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kıbrıs Barajı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 89 milyon 274 bin 750 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 65 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 35,98 kırım ve 57 milyon 154 bin 606 TL fiyatla EGECAN AKARYAKIT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 27 teklif var. BKZ Sayfa 53-54 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 9 adet ve 3 Haziran 2021 Perşembe günü yapılan bir adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 575 milyon TL’yi geçen toplam 10 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 50-56
  • 4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 58
  • 4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 59

Ankara 7 Haziran 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / 2641
Günlük Taahhüt Haber 7 Haziran 2021 Pazartesi tarih ve 2641 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın