7 Haziran 2023 Çarşamba tarih ve 3145 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları yayınlandı

7 Haziran 2023 Çarşamba tarih ve 3145 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– HİDROMEK Sektöründe bir kez daha dünyanın en büyükleri arasında BKZ Sayfa 12 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 4 Nisan 2023 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 15-20

– 6 Haziran 2023 Salı Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 79 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 25

– 6 Haziran 2023 Salı, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Mersin İli Mezitli İlçesi Bozön Mahallesi 2 Etap 478 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi (12 Dükkanlı) ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 32 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 25-37

– 6 Haziran 2023 Salı Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 38

– 6 Haziran 2023 Salı Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 38-  44 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 6 Haziran 2023 Salı Kamu İhale Kurumu Bülteninde, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 16 Mayıs 2023 Salı günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, Hatay İli, İskenderun İlçesi, Cebike Mahallesi, 2 Etap 1602 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 3 milyar 244 milyon 516 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 3 milyar 224 milyon TL. bedelle ATLAS YAPIYOL+ÖZKILIÇ YAPI gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 1 Haziran 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Haziran 2023 tarihinde başlandı ve işin 25 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 60 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 17 milyar TL’yi geçen 69 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplaml rının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 48-62

– 6 Haziran 2023 Salı DSİ 11 Bölge Md Edirne, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Çömlekköy Barajı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 550 milyon 938 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 36 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 31,80 tenzilat (Kırım) ve 430 milyon 850 bin TL fiyatla STY İNŞAAT ’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 10 teklif var. BKZ Sayfa 66 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 16 milyon TL’yi geçen toplam 16 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ sayfa 64-71

Ankara 7 Haziran 2023 Çarşamba
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3145
Günlük Taahhüt Haber 07 Haziran 2023 Çarşamba tarih ve 3145 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 07 Haziran 2023 Çarşamba tarih ve 3145 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

6 Haziran 2023 Salı Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL ‘yi geçen 79 adet ihale duyurusu yayınlandı.