7 Kasım 2023 Salı tarih ve 3250 sayılı Taahhüt Haber tüm okuyucuları için yayınlandı

7 Kasım 2023 Salı tarih ve 3250 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– BETON 2023 Hazır Beton Fuarı yarın açılıyor BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-20

– 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 46 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-24

– 6 Kasım 2023 Pazartesi günü, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Mdİ, 1000 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Aydın 950 Yataklı Şehir Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 29 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 25-33

– 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 34

– 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-37 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 900 milyon TL’yi geçen 45 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 38-46

– 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Bursa Büyükşehir BUSKİ Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı 2023/2 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarımı İşi Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 686 milyon 270 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 5 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 1,57 tenzilat (Kırım) ve 675 milyon 488 bin TL fiyatla B ERGÜNLER YOL ’den geldi. BKZ Sayfa 48 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 2 milyar TL’yi geçen toplam 14 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 48-53

Ankara 7 Kasım 2023 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3250
Günlük Taahhüt Haber 07 Kasım 2023 Salı tarih ve 3250 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını AÇMAK için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber 07 Kasım 2023 Salı tarih ve 3250 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını bilgisayarınıza İNDİRMEK için tıklayın

ÖZET

6 Kasım 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 46 adet ihale duyurusu yayınlandı.