8 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2580 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

8 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2580 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 5 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘ye yaklaşan 62 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 12-14
  • 5 Mart 2021 Cuma günü, Bursa Osmangazi Belediyesi, bin günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Osmangazi Belediyesi sınırlarında muhtelif mahallelerin cadde ve sokaklarında bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama ve yama yapılması işi (70 bin ton Asfalt bet. aşınma ile yama, 152 bin209 ton asfalt bet. aşınma ile kaplama, 20 bin ton Asfalt bet. Binder ile kaplama, 45 bin ton temel, 55 bin ton Alt temel, 70 bin ton Plent Miks temel vb. imalatları ile kaplama ve yama yapılması işi.) için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 16-17 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-28
  • 5 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iki iptal ilanı için BKZ Sayfa 29
  • 5 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 30-34 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 5 Mart 2021 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 6 Bölge Müdürlüğünün (Kayseri) AV Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 12 Ağustos 2020 günü firma tekliflerini aldığı, Hacılar-Develi İl yolu (Hacılar-Hisarcık Ayrımı) km:0+000-8+16457 arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri ve Üstyapı(BSK) Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 90 milyon 501 bin 599 TL. olan yatırımı, yine aynı yılın fiyatlarıyla ve yaklaşık 58 milyon 613 bin TL bedelle DOĞAN İNŞAATASFALT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 17 Şubat 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 22 Şubat 2021 tarihinde başlandı ve iş 14 Mart 2023 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 37 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 225 milyon TL’yi geçen 33 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 35-45
  • 5 Mart 2021 Cuma günü Aydın Büyükşehir Belediyesinin, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Aydın İli Muhtelif Cadde, Bulvar ve Mahalle Yollarında Alt Yapı ve Üst Yapı Yapım İşi ( ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 266 milyon 925 bin 607 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 10 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul ve aynı zamanda en düşük teklif yüzde 38,33 tenzilat (kırım) ve 164 milyon 611 bin 711 TL fiyatla ESKİKALE İNŞAAT’den geldi. BKZ Sayfa 50 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 14 adet ve 4 Mart 2021 Perşembe günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 485 milyon TL’yi geçen toplam 17 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oanları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 47-55
  • 5 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 57
  • 5 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 58-59

Ankara 8 Mart 2021 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2580
Günlük Taahhüt Haber 8 Mart 2021 Pazartesi tarih ve 2580 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayınız

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın