9 Ekim 2023 Pazartesi tarih ve 3229 sayılı Taahhüt Haber Aboneleri için yayınlandı

9 Ekim 2023 Pazartesi tarih ve 3229 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– HİDROMEK bu yıl da Ar-Ge Şampiyonları arasına girdi BKZ Sayfa 13 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 6 Ekim 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 13-18

– 6 Ekim 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 55 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 6 Ekim 2023 Cuma günü, Bursa Büyükşehir BUSKİ Gn Md, 900 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, 2023/2 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarımı için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 23 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-33

– 6 Ekim 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 34

– 6 Ekim 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 35-38 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 6 Ekim 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ 6 Bölge Md AIX Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 14 Temmuz 2023 günü firma tekliflerini aldığı, İmamoğlu Sulaması 2 Kısım İkmali yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 848 milyon 271 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 159 milyon TL. bedelle EMBA MADENCİLİK+ GÜLEKER İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 12 Eylül 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 20 Eylül 2023 tarihinde başlandı ve işin 19 Eylül 2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 44 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 3 milyar TL’ye yaklaşan 67 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Frmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 40-54

– 6 Ekim 2023 Cuma günü TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Medrese Mahallesi 142 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 290 milyon 648 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 4 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 2,98 tenzilat (Kırım) ve 282 milyon TL fiyatla SARAÇLAR MESKEN’den geldi. BKZ Sayfa 59 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 800 milyon TL’yi geçen toplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-60

Ankara 9 Ekim 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 3229
Günlük Taahhüt Haber 09 Ekim 2023 Pazartesi tarih ve 3229 sayılı nüshasının ön kapağı

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

6 Ekim 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 55 adet ihale duyurusu yayınlandı.