9 Mart 2021 Salı tarih ve 2581 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

9 Mart 2021 Salı tarih ve 2581 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 8 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 450 milyon TL ‘yi geçen 53 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 11-14
  • 8 Mart 2021 Pazartesi günü, ASKİ 2 Bölge Su Kanal İşleri, bin 95 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere (A) Alt Yapı İşleri III. Grup: Boru ve İletim Hatları İşleri veya IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri veşa IX. Grup: Su Yapıları Grupları benzer iş deneyimi aradığı, Yenimahalle Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 15 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşif (YM ) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-24
  • 8 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 25
  • 8 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 26-29 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 8 Mart 2021 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (Fen İşleri) AI Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 13 Ocak 2021 günü firma tekliflerini aldığı, 2020/656702 İKN İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım işi iihalesinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 107 milyon 29 bin 460 TL. olan yatırımı, 106 milyon 415 bin TL bedelle ALGÜRTUR İNŞAAT+OĞUZ ATAMİMARLIK gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 1 Mart 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 2 Mart 2021 tarihinde başlandı ve iş 27 Ekim 2021 tarihinde tamamlanacak. BKZ Sayfa 31 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 425 milyon TL’yi geçen 31 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 31-40
  • 8 Mart 2021 Pazartesi günü Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü (Van), 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Bitlis İli Sınırları İçerisinde Muhtelif Kesimlerde Heyelan Islahı İşi Toprak İşleri,Sanat Yapıları ve Üstyapı(Bsk) İşleri Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 81 milyon 358 bin 525 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 52 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yüzde 33,92 kırım (Tenzilat) ve 53 milyon 757 bin 812 TL fiyatla KD ALTYAPI+ÖRENSAN İNŞAAT’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 21 teklif var. BKZ Sayfa 42-43 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 175 milyon TL’yi geçen toplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 9 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri topamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 42-47
  • 8 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım / Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 49
  • 8 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Hizmet Yatırım /Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 2 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 50

Ankara 9 Mart 2021 Salı
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2581
Günlük Taahhüt Haber 9 Mart 2021 Salı tarih ve 2581 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın2

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın