9 Temmuz 2021 Cuma tarih ve 2665 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

9 Temmuz 2021 Cuma tarih ve 2665 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 8 Temmuz 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 975 milyon TL ‘yi geçen / yaklaşan 119 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 15-18
  • 8 Temmuz 2021 Perşembe günü, Ankara Büyükşehir Belediyesi (Fen İşleri) 750 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 55’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Ankara İli, Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1 inci Kısım 4,5 ve 6 ncı Etaplar Kapsamında Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 29 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 15-39
  • 8 Temmuz 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 40
  • 8 Temmuz 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 41-50 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 8 Temmuz 2021 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Karayolları 3 Bölge Müdürlüğünün (Konya) pazarlık usulü ile (Madde 21/b) ihale ettiğini ve 11 Haziran 2021 günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği , Karaman – Ermenek İl Yolu km:38+644 – 76+400 Arası İkmal Pazarlık (MD 21 B) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti (keşifi) 177 milyon 453 bin 403 TL. olan yatırımı 150 milyon 500 bin 500 TL. bedelle ZİVER İNŞAAT TAAHHÜT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 28 Haziran 2021 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 1 Temmuz 2021 tarihinde başlandı ve işin 15 Mart 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 58 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 400 milyon TL’yi geçen / yaklaşan 46 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 52-65
  • 8 Temmuz 2021 Perşembe günü TOKİ 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı İstanbul İli Kağıthane İlçesi Osmanpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 300 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 198 milyon 490 bin 589 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 24,65 tenzilat (Kırım) ve 149 milyon 571 bin TL fiyatla ILGIN İNŞAAT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 69 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 325 milyon TL’yi geçen toplam 11 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıflar da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 67-71
  • 8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 73-74

Ankara 9 Temmuz 2021 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2665
Günlük Taahhüt Haber 9 Temmuz 2021 tarih ve 2665 sayili nüshasinin bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın