29 Temmuz 2021 Perşembe tarih ve 2674 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

29 Temmuz 2021 Perşembe tarih ve 2674 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

  • 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 750 milyon TL’yi geçen / yaklaşan 49 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 14-16
  • 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü, TOKİ, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı,Ankara İli, Sincan İlçesi, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) Temelli Kalite Kampüsü İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 21 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-25
  • 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iti iptal ve bir düzeltme ilan için BKZ Sayfa 26
  • 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 27-30 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)
  • 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, DSİ 6 Bölge Müdürlüğünün AIX Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 1 Nisan 2021 günü firma tekliflerini aldığı, Mersin Sorgun Barajı Sulaması işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 393 milyon 81 bin 275 TL. olan yatırımı, 372 milyon 372 bin 372 TL. bedelle ZİVER İNŞAAT TAAHHÜT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 28 Haziran 2021 arihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 9 Temmuz 2021 tarihinde başlandı ve işin 13 Temmuz 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 37 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 60 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dzin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 32-51
  • 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara Büyükşehir Belediyesi 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Ankara’nın Muhtelif Yol, Cadde ve Kavşaklarında Bariyer, Bordür ve Kaldırım Yapım İşi-2 ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 335 milyon 893 bin 270 lira 32 kuruş olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 8 teklifin geldiği ihalede, makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 29,36 tenzilat (Kırım) ve 237 milyon 286 bin 458 TL fiyatla AKZEMİN MÜHENDİSLİK + REN YOL’dan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var.BKZ Sayfa 54 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 14 adet ve 27 Temmuz 2021 Salı günü yapılan 8 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 750 milyon TL’yi geçen toplam 22 adet A, B, C ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim ranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-61
  • 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Etüt Proje ) duyuruları özetleri için BKZ Sayfa 63
  • 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 64

Ankara 29 Temmuz 2021 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com

Taahhut Haber Kapak / Sayı 2674
Gunluk Taahhut Haber 29 Temmuz 2021 Perşembe tarih ve 2674 sayılı nüshasının bire bir PDF kopyasını açmak/indirmek için tıklayın

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber’e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 – 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın