Cumhurbaşkanlığı ‘2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları’ genelgesi yayınlandı

14 Eylül 2022 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2022/15 sıra numarası ile 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları genelgesi yayınlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre, temel öncelikler, sürdürülebilir büyüme için kamu harcamalarından tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, cari açığı azaltmak, mali disiplini güçlendirmek ve makroekonomik ve finansal istikrarı korumak olarak belirlendi.

YENİ HİZMET BİNALARI YATIRIMLARI ZORUNLU HALLER DIŞINDA İHALE EDİLMEYECEK ve EDİLİRSE İNŞAAT SÜRESİ 3 YILI GEÇMEYECEK

Genelgede, ekonomide katkı değer artışına hizmet etmeyen projelerin teklif edilmeyeceği ve zorunlu haller dışında taşıt alımı yapılmayacağı belirtildi. Yeni hizmet binaları projeleri de sadece zorunlu hallerle ve inşaat süresi üç yılı geçmeyecek şekilde sınırlandırıldı.

YATIRIM BAZINDA ÖDENEK TEKLİF ve TAHSİSLERDE DEVAM EDEN YATIRIMLARDAN EN KISA SÜREDE TAMAMLANABİLECEK OLANLARA ÖNCELİK VERİLECEK. ZORUNLU HALLER DIŞINDA YENİ YATIRIM YAPILMAYACAK

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanılacağı vurgulanan programda “Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

İŞ MAKİNELERİ ALIM TALEPLERİNE MEVCUT ARAÇLARIN YILLIK ORTALAMA ÇALIŞMA SAATLERİ DE EKLENECEK

Genelgede 2023 yılında kaynağı ne olursa olsun taşıt alımının sadece zorunlu hallerde yapılabileceği belirtildi. İş makineleri tekliflerinde mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki yıldaki yıllık ortalama çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecek.

EN YÜKSEK BÜTÇE SAĞLIK BAKANLIĞINDA

Kamu kurumlarının 2023 ödenek teklif tavanlarının belirlendiği genelgeye göre, en yüksek ödenek 60,4 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı’na ayrıldı. Sağlık Bakanlığı’nı 46 milyar TL ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve 40 milyar TL ile Milli Eğitim Bakanlığı ödenekleri takip etti.

Genelgede butçe kanun teklifi yılbaşından en az 75 gün öncesine dek TBMM’ye sunulmuş olması zorunluluğu da yer buldu.

Genelgenin tam metni için BKZ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914M1-1.pdf

TH / 15.9.2022 - 2959 - 15
TH / 15.9.2022 – 2959 – 15

ÖZET

14 Eylül 2022 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2022/15 sıra numarası ile 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları genelgesi yayınlandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre, temel öncelikler, sürdürülebilir büyüme için kamu harcamalarından tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, cari açığı azaltmak, mali disiplini güçlendirmek ve makroekonomik ve finansal istikrarı korumak olarak belirlendi.