• Version
  • İndir 2
  • PDF Boyutu 327.75 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi22 Nisan 2023
  • Son Güncellenme 22 Nisan 2023

ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ön seçim (10 aday)  ilana çıktı 2023/287844- Beytepe Kampüsü Çok Disiplinli Araştırma Laboratuvarı Binası inşaatı için 28 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak

ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ön seçim (10 aday)  ilana çıktı. İdare, İKN. 2023/287844 - Beytepe Kampüsü Çok Disiplinli Araştırma Laboratuvarı Binası inşaatı için 28 Nisan 2023 Cuma günü teklifleri alacak

ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 18 Nisan 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2023/287844 ihale kayıt numaralı bir ön seçim ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Beytepe Kampüsü Çok Disiplinli Araştırma Laboratuvarı Binası inşaatı Yapım 4734/20 Belli İstekliler kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti 280 milyon lira civarında yer alıyor.

Bu ön seçim ihalede 210.000.000,-TL’den az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumunu (Yüzde) 2023 Yılı %10, 2024 Yılı %35, 2025 Yılı %55 olarak açıkladı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde Bu 'inden az olmamak üzere (B) II. veya (B) III. Grup İşler grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte İnşaat mühendisliği veya mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. Önseçim ihalesine katılmak için cironun 76.000.000 TRY (Türk Lirası) veya yapım işleri cirosunun ise 54.000.000 TRY (Türk Lirası)'den az olmaması isteniyor.- Bu ihalede ISO 9001 Kalite yönetim sistem belgesi ve ISO 14001 Çevre yönetim sistem belgesi isteniyor. - - İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Ön Seçim (İlanda Sözleşme Açıklanmadı) imzalayacak.

ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yatırımın inşaatının 800 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, Mevcut Laboratuvara Entegre Şekilde Yeni Bina (Betonarme, Bodrum + Zemin + 1.Normal + 2.Normal Kat) İnşa Edilecek ve Mevcut Laboratuvar ( Bodrum + Zemin + 1.Normal Kat) yenilemesi işi yapılacak. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE - ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara HÜ Beytepe Yerleşkesinde inşa edilecek. Ön  seçim ihale, Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı ve Seminer Salonu Sıhhiye Altındağ/Ankara adresinde, 28 Nisan 2023 Cuma günü, Saat: 10:30 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ.  19 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3113 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 33

ÖZET

ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 18 Nisan 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2023/287844 ihale kayıt numaralı bir ön seçim ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Beytepe Kampüsü Çok Disiplinli Araştırma Laboratuvarı Binası inşaatı Yapım 4734/20 Belli İstekliler kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti 280 milyon lira civarında yer alıyor. / Bu ön seçim ihalede 210.000.000,-TL’den az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor