• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 354.54 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi4 Nisan 2024
  • Son Güncellenme 5 Nisan 2024

DSİ 19 BÖLGE ihale duyurusu yaptı 2023/1382349 - Sivas 15 Göksu Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaatı için 29 Nisan 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak.

DSİ 19 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/1382349 - Sivas 15 Göksu Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaatı için 29 Nisan 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak.

DSİ 19 BÖLGE 02 Nisan 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2023/1382349 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Sivas 15 Göksu Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 95 'inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

DSİ 19 BÖLGE ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumunu (Yüzde) 2024 Yılı %5, 2025 Yılı %25, 2026 Yılı %35, 2027 Yılı %35 olarak açıkladı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 95 'inden az olmamak üzere (Konsorsiyumlara açık ihale) AXX grubu grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte (Konsorsiyumlara açık ihale) Biyosistem veya Ziraat veya Harita Mühendisi bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacak.

DSİ 19 BÖLGE Yatırımın inşaatının 1100 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, A-Grubu (18638 ha Düzenleme Alanı İçerisinde Arazi Toplulaştırma Mühendislik İşleri) B-Grubu (800 km Stabilize Kaplamalı Tarla İçi Yol ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde verilen Diğer Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaat İşleri) yapılacak. 1100 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE - KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sivas ve Kayseri illerinde inşa edilecek. İhale, DSİ 19. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Sivas adresinde, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü, Saat: 14:00 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için  03 Nisan 2024 Çarşamba tarihli ve 3355 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

ÖZET

DSİ 19 BÖLGE 02 Nisan 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2023/1382349 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Sivas 15 Göksu Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 95 ‘inden az olmamak üzere (Konsorsiyumlara açık ihale) AXX grubu grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.