• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 355.81 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi28 Mart 2024
  • Son Güncellenme 28 Mart 2024

DSİ 6 BÖLGE ihale duyurusu yaptı 2024/290824 - Hatay İli Kırıkhan İlçesi İçmesuyu İsale Hattı Yenilenmesi İnşaatı için 25 Nisan 2024 Perşembe günü teklifleri alacak.

DSİ 6 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/290824 - Hatay İli Kırıkhan İlçesi İçmesuyu İsale Hattı Yenilenmesi İnşaatı için 25 Nisan 2024 Perşembe günü teklifleri alacak.

DSİ 6 BÖLGE 26 Mart 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/290824 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Hatay İli Kırıkhan İlçesi İçmesuyu İsale Hattı Yenilenmesi İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

DSİ 6 BÖLGE ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumunu (Yüzde) 2024 Yılı %20, 2025 Yılı %80 olarak açıkladı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olmamak üzere A3, A4 ve A9 Grubu grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacak.

DSİ 6 BÖLGE Yatırımın inşaatının 420 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, Hatay İli Kırıkhan İlçesi İçmesuyu Tesislerinin Rehabilitasyonu Kapsamında 37,2 km İsale Hattı ve Terfi ve Depolama Tesislerinin Yenilenmesi ve İhtiyaca Binaen İçmesuyu Temini İçin Mevcut Kuyuların Rehabilitasyonu ve Ek Kuyu İmalatlarının İnşaa Edilmesi. yapılacak. 420 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE - ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay İli Kırıkhan İlçesinde inşa edilecek. İhale, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü-Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 Seyhan / Adana adresinde, 25 Nisan 2024 Perşembe günü, Saat: 10:00 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için  27 Mart 2024 Çarşamba tarihli ve 3350 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

ÖZET

DSİ 6 BÖLGE 26 Mart 2024 Salı günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/290824 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Hatay İli Kırıkhan İlçesi İçmesuyu İsale Hattı Yenilenmesi İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere A3, A4 ve A9 Grubu grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.