• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 357.07 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi20 Mart 2024
  • Son Güncellenme 20 Mart 2024

İSKİ ihale duyurusu yaptı. 2024/312967 - Avrupa Atıksu Arıtma Tesisleri Yenileme, Geliştirme ve Ekipman Temin İnşaatı için 29 Nisan 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak.

İSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/312967 - Avrupa Atıksu Arıtma Tesisleri Yenileme, Geliştirme ve Ekipman Temin İnşaatı için 29 Nisan 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak.

İSKİ 18 Mart 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/312967 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Avrupa Atıksu Arıtma Tesisleri Yenileme, Geliştirme ve Ekipman Temin İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 50 'inden az olmamak üzere AXI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

İSKİ ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumunu (Yüzde) 2024 yılı %10, 2025 yılı %50, 2026 yılı %40 olarak açıkladı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 'inden az olmamak üzere (A) Altyapı İşleri XI.grubu Arıtma Tesisleri grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte Makine Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacak.

İSKİ Yatırımın inşaatının 730 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, İstanbul’da 48 Adet Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Dönüştürülmesi Kapsamında Yer Alan Tüm Mekanik, Elektrik ve İnşaat İşlerini İçeren Yapım İşidir. yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE - İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek. İhale, İSKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası A Blok UZ-07 Nolu İhale Odası Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresinde, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü, Saat: 14:00 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için  19 Mart 2024 Salı tarihli ve 3344 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

ÖZET

İSKİ 18 Mart 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/312967 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Avrupa Atıksu Arıtma Tesisleri Yenileme, Geliştirme ve Ekipman Temin İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere (A) Altyapı İşleri XI.grubu Arıtma Tesisleri grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.