• Version
  • İndir 1
  • PDF Boyutu 355.41 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi9 Mayıs 2022
  • Son Güncellenme 23 Mart 2024

KGM 2 BÖLGE ilana çıktı 2022/434309- Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama inşaatını 06 Haziran 2022 Pazartesi günü ihale edecek

KGM 2 BÖLGE ilana çıktı. İKN. 2022/434309 - Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama inşaatını 06 Haziran 2022 Pazartesi günü ihale edecek.

KGM 2 BÖLGE 5 Mayıs 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2022/434309 ihale kayıt numaralı bir ilan yayınladı. Yayınlanan ihale duyurusuna göre Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr Yolu km:0+000-38+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama işi Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 146.815.969,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

KGM 2 BÖLGE ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumu 2022 Yılı yüzde 10, 2023 Yılı yüzde 90 olarak açıklandı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 'inden az olmamak üzere A / I (Köprü ve Viyadük İşleri) veya A/II (Tünel İşleri) veya A/V (Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacaklar.

KGM 2 BÖLGE Yatırımın inşaatının 450 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, 305.000 Ton Plentmiks Malzeme İle Yol Üstyapısı , 875.000 m2 Bitümlü Temel, 860.000 m2 Binder Tabakası ve 854.000 m2 Taş Mastik Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması işi yapılacak. 450 günde tamamlanacağı hesaplanan iş, Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre (TH) Taahhüt Haber 3 Bölge İZMİR sınırları içinde yer alan, Manisa Salihli'de inşa edilecek. İhale, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği (Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:41 Bornova / İzmir) adresinde, 06 Haziran 2022 Pazartesi günü, Saat: 10:00 'da yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine yüzde  15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Mayıs 2022 Cuma tarihli ve 2870 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22

ÖZET

KGM 2 BÖLGE 5 Mayıs 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2022/434309 ihale kayıt numaralı bir ilan yayınladı. Yayınlanan ihale duyurusuna göre Salihli-Alaşehir-Yeşilyurt Ayr Yolu km:0+000-38+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama işi Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 146.815.969,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. / Teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.