• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 349.53 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi29 Mart 2024
  • Son Güncellenme 29 Mart 2024

KGM 4 BÖLGE ihale duyurusu yaptı 2024/364650 - Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde Rutin Bakım ile Kar ve Buzla Mücadele Yapılması İnşaatı için 25 Nisan 2024 Perşembe günü teklifleri alacak.

KGM 4 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/364650 - Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde Rutin Bakım ile Kar ve Buzla Mücadele Yapılması İnşaatı için 25 Nisan 2024 Perşembe günü teklifleri alacak.

KGM 4 BÖLGE 27 Mart 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/364650 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde Rutin Bakım ile Kar ve Buzla Mücadele Yapılması İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

KGM 4 BÖLGE ilana çıktığı iş için İşin ödenek durumunu (Yüzde) 2024 yılı % 30, 2025 yılı %50, 2026 yılı %20 olarak açıkladı. Fiyat farkı hesaplanacak. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 'inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 Rutin Yol Bakım, Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi işleri grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacak.

KGM 4 BÖLGE Yatırımın inşaatının 730 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde Rutin Bakım ile Kar ve Buzla Mücadele Yapılması İşinin (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirlenen Miktarlarda) yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE - ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara ilinde inşa edilecek. İhale, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Etlik Cad. No:19 Dışkapı Ankara adresinde, 25 Nisan 2024 Perşembe günü, Saat: 10:30 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için  28 Mart 2024 Perşembe tarihli ve 3351 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

ÖZET

KGM 4 BÖLGE 27 Mart 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2024/364650 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde Rutin Bakım ile Kar ve Buzla Mücadele Yapılması İnşaatı Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 418.648.353,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 Rutin Yol Bakım, Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi işleri grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.