• Version
  • İndir 2
  • PDF Boyutu 2.51 MB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi24 Nisan 2023
  • Son Güncellenme 24 Nisan 2023

Taahhüt Haber-03 Nisan 2023-3101-Arşivlendi-Ücretsiz indirebilirsiniz

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber'e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 - 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

“PROFESYONELER İÇİN” SLOGANI İLE YAYINLANAN VE YAYIN TARİHİNİN ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇMİŞ TAAHHÜT HABER’LERİ ARŞİVE ATIYORUZ. TÜM OKUYUCULARIMIZ ÜCRETSİZ İNDİREBİLİR.

3 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3101 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

3 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3101 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TOKİ, Sağlık Bakanlığı ve Yapı İşeri Genel Müdürlüğü ‘Deprem Bölgesi Acil Yatırımları’ İhalelerine 24 Mart 2023 ve 30 Mart 2023 tarihleri arasında devam etti BKZ Sayfa 11 Bu ve 31 Mart 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 11-20

– 31 Mart 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 3 milyar TL‘yi geçen 21 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 21-24

– 31 Mart 2023 Cuma günü, Karayolları Gn Md Program İzleme Dai Bşk, 800 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere AV Grup benzer iş deneyimi aradığı, Eskişehir-Seyitgazi-3. Bl. Hd. (Kırka Geçişi Dahil) Yolunun Km:39+000-60+255(G)/59+800(İ)-67+000 Arasındaki Yapım Yapım İşi bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 25 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 25-37

– 31 Mart 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 38

– 31 Mart 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 39-43 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 31 Mart 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Dsi Sulama Dai Bşk 10 Mart 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, Kılavuzlu Anakanalı Deprem Sonrası Rehabilitasyonu işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 408 milyon 253 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 368 milyon 383 bin TL. bedelle DİRGÜN İNŞAAT+GÜLEKER İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 17 Mart 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 27 Mart 2023 tarihinde başlandı ve işin 21 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 49 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 1 milyar TL’yi geçen 36 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 45-53

– EKAP’ta yaşanan sıkıntı nedeniyle 31 Mart 2023 Cuma günü yapılması gereken ihalelerin bu güne (3 Nisan 2023 Pazartesi) ertelendiği geçen hafta, 30 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Avrupa Bölgesi 9, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 560 milyon 523 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 2 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 8,52 tenzilat (Kırım) ve 512 milyon 772 bin TL fiyatla YÜDA İNŞAAT+CYYOL’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. BKZ Sayfa 55 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 600 milyon TL’yi geçen toplam 3 adet A Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 55-56

Ankara 3 Nisan 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com