• Version
  • İndir 2
  • PDF Boyutu 2.71 MB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi30 Mayıs 2022
  • Son Güncellenme 30 Mayıs 2022

Taahhüt Haber-06 Mayıs 2022-2870-Arşivlendi-Ücretsiz indirebilirsiniz

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber'e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 - 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın

ÖZET

“PROFESYONELER İÇİN” SLOGANI İLE YAYINLANAN VE YAYIN TARİHİNİN ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇMİŞ TAAHHÜT HABER’LERİ ARŞİVE ATIYORUZ. TÜM OKUYUCULARIMIZ ÜCRETSİZ İNDİREBİLİR.

6 Mayıs 2022 Cuma tarih ve 2870 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

6 Mayıs 2022 Cuma tarih ve 2870 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– İMSAD: “İnşaat sektöründe hareketlenme başladı” BKZ Sayfa 15 Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 15-16

– 5 Mayıs 2022 Perşembe Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘ye yaklaşan 115 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 17-20

– 5 Mayıs 2022 Perşembe Pazartesi günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 550 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Öğrenci Merkezi Binası İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 29 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3 ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 21-40

– 5 Mayıs 2022 Perşembe Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 41-42

– 5 Mayıs 2022 Perşembe Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 43-52 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 5 Mayıs 2022 Perşembe Pazartesi günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı kabaca 450 milyon TL’yi geçen 38 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 54-62

– 5 Mayıs 2022 Perşembe Pazartesi günü gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı kabaca 170 milyon TL’yi geçen toplam 7 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 64-66

– 28 Nisan 2022 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 3 Bölge Md Konya, 17 Aralık 2020 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Aksaray – Ortaköy – 6. Bl. Hd. Km0+000-46+320 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İkmal İşleri Yapılması ihalesine yönelik olarak AKH MADENCİLİK’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 67 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 67

– 5 Mayıs 2022 Perşembe Pazartesi günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Makine Kiralama / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 68-69

Ankara 6 Mayıs 2022 Cuma
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com