• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 3.09 MB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi3 Nisan 2024
  • Son Güncellenme 3 Nisan 2024

Taahhüt Haber-14 Mart 2024-3341-Arşivlendi-Ücretsiz indirebilirsiniz

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber'e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 - 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

“PROFESYONELER İÇİN” SLOGANI İLE YAYINLANAN VE YAYIN TARİHİNİN ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇMİŞ TAAHHÜT HABER’LERİ ARŞİVE ATIYORUZ. TÜM OKUYUCULARIMIZ ÜCRETSİZ İNDİREBİLİR.

14 Mart 2024 Perşembe tarih ve 3341 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

14 Mart 2024 Perşembe tarih ve 3341 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

13 Mart 2024 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ihale ilanları ve SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları) ve İhalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-18

– 13 Mart 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar 600 milyon TL ‘yi geçen 47 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 19-22

– 13 Mart 2024 Çarşamba günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Mezarlıklar Destek Hizmetleri Md.) 420 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 70’inden az olmamak üzere AXVIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, 2024 Yılı İstanbul Geneli Mezarlıklarında Revizyon, Çevre Düzenlemesi, Parselasyon, Lahit ve Mezar Üst Yapısı Yapım İşiiçin bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 26 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 23-31

– 13 Mart 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları için BKZ Sayfa 32

– 13 Mart 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 33-36 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 13 Mart 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Emniyet Genel Müdürlüğü (Emlak Daire Başkanlığı) Kamu İhale Yasası Madde 21-c hükmü gereğince pazarlık usulü ile ihale etmek için 12 Aralık 2023 tarihinde onay verdiği ve 26 Aralık 2023 Salı günü firma tekliflerini aldığını bildirdiği. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatı – Yapım – Pazarlık – Pazarlık (MD 21 C) işinin sonuç ilanı yayınlandı. Sözleşme bilgilerine göre yaklaşık maliyeti 517 milyon 352 bin 965 TL. olan yatırımı, 627 milyon 770 bin TL. bedelle ILGAZLAR İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 23 Şubat 2024 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 7 Mart 2024 tarihinde başlandı ve işin 15 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 50 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 4 milyar 550 milyon TL’yi geçen 55 adet güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 14 yıl içinde kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 38-51

– 13 Mart 2024 Çarşamba günü Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü (Bursa) 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Bursa – Balıkesir Devlet Yolu km:41+700 – 80+700 Arası Bitümlü Sıcak Karışım Onarımı ve Susurluk Geçişi Yapım İşi yapım ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi (Yaklaşık Maliyeti) 994 milyon 397 bin 780 TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği ve 24 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 31,34 tenzilat (Kırım) ve 682 milyon 729 bin lira fiyatla DİNÇ GRUP İNŞAAT’tan geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var. İhalenin, idarenin aşırı düşük tekilf açıklamaları istenmesi muhtemel (sorgulanacak) teklif sahiplerinden açıklama istenmesinin ardından tekrar değerlendirilmesi ve önümüzdeki aylarda sonuçlanması bekleniyor. BKZ Sayfa 54 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 16 adet ve 12 Mart 2024 Salı günü yapılan 3 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 260 milyon TL’yi geçen n toplam 19 adet A, B, C ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 14 yıl içinde kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ait olduğu yılını fiyatlarıyla ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları aritmetik ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Etkinlik ve Mali Dizin’e atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 53-61

Ankara 14 Mart 2024 Perşembe
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com