• Version
  • İndir 4
  • PDF Boyutu 2.89 MB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi9 Haziran 2023
  • Son Güncellenme 9 Haziran 2023

Taahhüt Haber-22 Mayıs 2023-3133-Arşivlendi-Ücretsiz indirebilirsiniz

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber'e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 - 42 / taahhuthaber@gmail.com

Abone Formu için tıklayın

ÖZET

“PROFESYONELER İÇİN” SLOGANI İLE YAYINLANAN VE YAYIN TARİHİNİN ÜZERİNDEN 21 GÜN GEÇMİŞ TAAHHÜT HABER’LERİ ARŞİVE ATIYORUZ. TÜM OKUYUCULARIMIZ ÜCRETSİZ İNDİREBİLİR.

22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

22 Mayıs 2023 Pazartesi tarih ve 3133 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– TOKİ, Yapı İşeri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası ‘Deprem Bölgesi Acil Yatırımları’ İhalelerine 12 Mayıs 2023 ve 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında devam etti BKZ Sayfa 13Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı önemli gelişmelerin kısa haberleri ve 18 Mayıs 2023 Perşemebe günü Taahhüt Haber’de yer alan EDÜ ve EDYÜ ihale ilanları, SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış ihale Sonuçları) ve Ihalelere verilen tekliflerin özetleri için BKZ Sayfa 12-23

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 2 milyar TL‘yi geçen 25 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 25-28

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü, TOKİ Toplu Konut İdare Bşk, 600 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 50’inden az olmamak üzere BIII Grup benzer iş deneyimi aradığı, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 622 Adet Konut ve 3 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 34 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, D ve E Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 29-39

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 40

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 41-44 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, Çevre Şehircilik Yapı İşleri Gn Md Ankara 14 Nisan 2023 günü pazarlık usulü ile ihale ettiğini bildirdiği, Hatay İli 8’inci Etap Kırsal 445 Deprem Konutu + 109 Ahır Yapım İşi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 1 milyar 443 milyon 232 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 1 milyar 370 milyon TL. bedelle VEDU İNŞAAT+DURMAZ İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 5 mayıs 2023 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 12 Mayıs 2023 tarihinde başlandı ve işin 10 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 54 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 3 milyar TL’ye geçen 49 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalam larının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 46-56

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü DSİ 10 Bölge Md Diyarbakır, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Barajı Sulaması Ana İletim Hattı Tüneli Yapım İşi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 2 milyar 357 milyon 944 bin TL olarak açıklanan ve sınır değer altında kalan teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklamaları (ADTA) isteneceği 8 teklifin geldiği ihalede, fiyat dışı unsurların tüm katılımcılar için sabit olduğu varsayımıyla makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 22,22 tenzilat (Kırım) ve 1 milyar 184 milyon 12 bin TL fiyatla DİDORAYYAPI+İNELSAN İNŞAAT’den geldi. İhalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var.BKZ Sayfa 58 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen 11 adet ve geçtiğimiz günlerde yapılan 5 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 4 milyar TL’yi geçen toplam 17 adet A ve B Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 58-64

– 18 Mayıs 2023 Perşembe günü, Kamu İhale Kurulu yaptığı toplantıda, Karayolları 9 Bölge Md Diyarbakır, 2 Mart 2023 günü ihale ederek firma tekliflerini aldığı, Viranşehir Çevre yolu Km:0+000-13+600 Arası Kesimin Yapım İşi ihalesine yönelik olarak NESCE İNŞAAT+ZETA GRUP’ın yaptığı itirazen şikayet başvurusu hakkında bir “Düzeltici İşlem Belirlenmesi” kararı aldı. BKZ Sayfa 65 Bu ve Kurulun aynı toplantıda karara bağladığı diğer yapım ihaleleri itirazen şikayetlerin tutanakları ve itirazen şikayette bulunan firmaların iletişim bilgilerini kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 65-66

Ankara 22 Mayıs 2023 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com