• Version
  • İndir 1
  • PDF Boyutu 2.98 MB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi18 Nisan 2022
  • Son Güncellenme 18 Nisan 2022

Taahhüt Haber-28 Mart 2022-2844-Arşivlendi-Ücretsiz indirebilirsiniz

Günlük Taahhüt Haber her gün yayınlanır. İhtisası olan Türkiye Kamu Yatırımları ile ilgili istihbaratı her gün yayınladığı bir bültenle okuyucularına duyuran Taahhüt Haber'e abone olmanızla birlikte bültenler her gün epostanıza yollanacaktır. Abone olmak için iletişim bilgileri şöyle: 0312 438 26 41 - 42 / taahhuthaber@gmail.com

AboneFormu için tıklayın

ÖZET

28 Mart 2022 Pazartesi tarih ve 2844 sayılı Taahhüt Haber yayınlandı

28 Mart 2022 Pazartesi tarih ve 2844 sayılı Taahhüt Haber’in bu günkü nüshasının bire bir PDF örneği ektedir. Taahhüt Haber PDF’yi bilgisayarınızın ekranından inceleyebileceğiniz gibi, yazıcınızdan bastırmak suretiyle de okuyabilirsiniz…

– MARBLE İZMİR Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı Çarşamba açılıyor Bu ve sektörde vuku bulan diğer bazı gelişmelerin haberleri için BKZ Sayfa 12 – 25 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, tahmini yaklaşık maliyetleri toplamı, kabaca 1 milyar TL ‘yi geçen 108 adet ihale duyurusu yayınlandı. Güne Bakış için BKZ Sayfa 13-16

– 25 Mart 2022 Cuma günü, Karayolları 14 Bölge Md Bursa, 500 günde tamamlamayı hedeflediği ve teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere BII Grup benzer iş deneyimi aradığı, Hisarcık-Gediz İl Yolu km: 0+000-35+906 Arası Sanat Yapıları Toprak İşleri ve Bitümlü Sıcak Karışım Yapım İşi için bir 13a ilan ihale duyurusu yaptı. BKZ Sayfa 18 Bu ve aynı gün Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan diğer A, B, C ve D Grup ilanların 13a, 13b3 ilan olanların dosya incelemelerini de kapsayan (Ödenek durumu, makine ekipman listesi, teknik personel taahhütnamesi vb) 13a, 13b3, ve 13b2 maddelerine göre ilan tipinden hareketle keşfi (Yaklaşık Maliyeti) büyüklüklerine göre ayrıştırılmış özetleri için BKZ Sayfa 17-35

– 25 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayınlanan ilanların atıfları ayrıca aynı gün yayınlanan iptal ve düzeltme ilanları için BKZ Sayfa 36

– 25 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, yayınlanan ilanların, Yatırım Bölgelerine Göre, Diploma Koşuluna Göre ve İstenen İş Deneyimi Yüzdesi Koşuluna göre ayrıştırılmış ihale duyuruları dizini için BKZ Sayfa 37-46 (Taahhüt Haber Yatırım Bölgeleri Dizini, Diploma Koşulu Dizini, Benzer İş Deneyimleri Yüzdeleri Dizini)

– 25 Mart 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde, İstanbul Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk BIII Grup benzer iş arayarak ilana çıktığı ve 20 Ocak 2022 günü firma tekliflerini aldığı, Alibeyköy Lojistik Merkezi inşaatı yapım işi işinin sonuç ilanı yayınlandı. Buna göre yaklaşık maliyeti 126 milyon 118 bin TL. olan yatırımı, yaklaşık 133 milyon 453 binTL. bedelle BİRTAM İNŞAAT gerçekleştirecek. Sözleşmesinin 23 Mart 2022 tarihinde imzalandığı bildirilen yatırımın inşası için çalışmalara 29 Mart 2022 tarihinde başlanacak ve işin 23 Mart 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. BKZ Sayfa 53 Bu ve KİK Bülteninde aynı gün yayınlanan ve yatırım hacimleri (ihale bedelleri) toplamı 400 milyon TL’ye yaklaşan 29 adet, güncel (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun,ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 48-54

– 25 Mart 2022 Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Raylı Sistemler Şb Md, 4734 sayılı ihale Kanunun 19’uncu maddesine göre ilana çıktığı Kartepe teleferik tesisi yapım işi ihalesinde, firma tekliflerini aldı. Keşfi 309 milyon 596 bin TL olarak açıklanan ihalede, en düşük ve makul teklif yaklaşık maliyete göre yüzde 8,1 zam ve 334 milyon 400 bin TL fiyatla HALATLI TAŞIMACILIK ’dan geldi. BKZ Sayfa 58 Bu ve aynı gün gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyetleri toplamı 700 milyon TL’yi geçen toplam 14 adet A, B ve D Grup ihaleye verilen teklifleri, teklif veren firmaların indirim oranlarını ve son 11 yıl için kayıtlarımızda yer alan devam eden ve bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listeleri için BKZ Sayfa 56-61

– 25 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan kimi Hizmet İhaleleri ( Yatırım Hizmet / Etüt Proje ) ihaleleri sonuçları ve ihaleyi kazanan (sonuç ilanı yayınlanan) müteahhit firmaların tamamının iletişim bilgilerini ve kayıtlarımızda yer alan devam eden ve son 5 yıl için kayıtlarımızda olan bitirdiği işlerin ihale bedelleri toplamlarının ve indirim oranları ortalamalarının yer aldığı Müteahhit Firmalar Mali Dizin Ekine atıfları da kapsayan detaylı tam listesi için BKZ Sayfa 62

Ankara 28 Mart 2022 Pazartesi
Bilgi için 0312 438 26 41 – 42
taahhuthaber@gmail.com