• Version
  • İndir 0
  • PDF Boyutu 377.36 KB
  • Dosya Sayısı1
  • Arşiv Tarihi19 Nisan 2023
  • Son Güncellenme 19 Nisan 2023

TEİAŞ ilana çıktı 2023/343134- İTM.444 Referanslı, 400 Kv Kangal TM Yenileme (Farklı Sahada) İNŞAATI için 16 Mayıs 2023 Salı günü teklifleri alacak

TEİAŞ ilana çıktı. İdare, İKN. 2023/343134 - İTM.444 Referanslı, 400 Kv Kangal TM Yenileme (Farklı Sahada) İNŞAATI için 16 Mayıs 2023 Salı günü teklifleri alacak

TEİAŞ 14 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2023/343134 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, İTM.444 Referanslı, 400 Kv Kangal TM Yenileme (Farklı Sahada) İNŞAATI Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 290.284.533,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor.

Teklif bedelinin yüzde 50 'inden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor

TEİAŞ ilana çıktığı iş için KİK İtiraz Bedeli: 109.370,00 TRY (Türk Lirası) Ödenek Durumu: 2023 Yılı %100 - Bu iş için avans verilmeyecektir. - Fiyat farkı hesaplanacaktır. Katsayı değeri ve sorgulama koşulu; (N) : 1 / (SV) Sorgulama Var (SD Altından Açıklama İstenecek) şeklinde duyurulan ihaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 'inden az olmamak üzere (Konsorsiyumlara açık ihale) D/III Grubu İşler veya D/I Grubu İşler İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; D/III Grubu İşler veya D/I Grubu İşler ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için benzer iş kabul edilecek işler; B/III Grubu İşler grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor Öte yandan gerekli koşulları sağlaması ile birlikte (Konsorsiyumlara açık ihale) Koordinatör Ortak İçin Elektrik veya elektrik-elektronik Mühendisliği, Özel ortak için İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İhaleye katılmak için istenen diğer bir yeterlik kriteri ise bilanço veya eşdeğer belgeler ve iş hacmine yönelik belgeler aranması olarak dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. İhale sonunda ihaleyi kazanan müteahhit ile idare, Teklif Birim Fiyat Sözleşme imzalayacak.

TEİAŞ Yatırımın inşaatının 630 günde tamamlanmasını hedefliyor

İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet 400 Kv Trafo Merkezi İnşaatı işi yapılacak. 630 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber'in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE - KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sivas Kangal'da inşa edilecek. İhale, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. ABCD Blok Kat:15/89 Toplantı Salonu adresinde, 16 Mayıs 2023 Salı günü, Saat: 10:30 'da yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ.  14 Nisan 2023 Cuma tarihli ve 3111 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 35

ÖZET

TEİAŞ 14 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumu Bülteninde 2023/343134 ihale kayıt numaralı bir ihale duyurusu yayınladı. Yayınlanan ilana göre, İTM.444 Referanslı, 400 Kv Kangal TM Yenileme (Farklı Sahada) İNŞAATI Yapım 4734/19 Açık İhale kapsamında gerçekleştirilecek. Taahhüt Haber’in (TH) mevzuattaki ip uçlarından faydalanarak yaptığı tahmine göre, ihalenin yaklaşık maliyeti (YM) 290.284.533,-TL üstü üst sınır belirsiz aralığında yer alıyor. / Teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere DIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor