Dünya Bankasından Türkiye’ye Acil Durum Yeniden İnşa projesi kapsamında 449 milyon dolar kredi

Dünya Bankası bir açıklama yaparak, Türkiye’ye  Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) kapsamında 449 milyon dolar krediyi onayladığını bildirdi. Kredi 2020 ve 2021 yılları arasında doğal afetlerden zarar gören belediyelerin alt yapı tesislerinin onarımı ve yeniden inşasını kapsıyor. Proje son zamanlardaki orman yangınları, sel ve depremlerden kaynaklanan acil ve en kritik yeniden yapılanma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra, sıklığı ve şiddeti giderek artan afet ve iklim risklerine karşı dayanıklılık oluşturmak için gerekli acil önlemleri proaktif bir şekilde desteklemeyi amaçlıyor.

PROJENİN 3 ANA BİLEŞENİ VAR

Projenin ana bileşenleri, “Belediye Altyapısının Yeşil ve Dayanıklı Rehabilitasyonu, Yeniden İnşası ve Yapımı ile Belediye Dayanıklılığını Güçlendirmeye Yönelik Eylemler”, “Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Şehirleri Desteklemeye Yönelik Teknik Yardım” ve “Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşeni” olarak açıklandı. Bu bileşenler şöyle sıralandı:

Auguste-Kouamé-dunyabankasi-turkiye-direktoru
Anguste Kouame: Dünya Bankası, insanların, toplumun ve ekonominin karşı karşıya olduğu jeofiziksel ve iklim değişikliği kaynaklı riskler karşısında Türkiye’nin alacağı önlemleri desteklemeye kararlıdır.

Belediye Altyapısının Yeşil ve Dayanıklı Rehabilitasyonu, Yeniden İnşası ve Yapımı ile Belediye Dayanıklılığını Güçlendirmeye Yönelik Eylemler: Bu bileşen, hasar gören belediye altyapı tesislerinin yeşil ve dayanıklı bir şekilde yeniden tesisini ve yeniden inşasını desteklemeye yönelik talebe dayalı belediye yatırımlarını ve belediyelerin orman yangını, sel, deprem ve diğer afetlere karşı müdahale kapasitesini ve dayanıklılığını artırmayı amaçlayan eylemleri finanse edecektir.

Yeşil, Dayanıklı ve Kapsayıcı Şehirleri Desteklemeye Yönelik Teknik Yardım: Bu Bileşen, afet ve iklim risklerini entegre eden yatırım projelerini tasarlamak, denetlemek ve uygulamak, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik seçenekleri araştırmak, hava kalitesini iyileştirmek ve afet müdahalesi, kurtarma ve yeniden inşa süreçlerinde halkı desteklemek için yeterli kurumsal ve teknik kapasitenin mevcut olmasını sağlayarak İLBANK ve belediyelerin yeşil ve kapsayıcı bir gelecek oluşturma çabalarını destekleyecektir.

Şarta Bağlı Acil Durum Müdahale Bileşeni: Etkinleştirilmesi durumunda bu bileşen Proje ömrü sırasında afetlerden ve acil durumlardan etkilenen alanlarda gerçekleştirilmesi gerekecek acil durum iyileştirme ve yeniden inşa çabalarını destekleyecektir.

Anguste Kouame: Dünya Bankası, insanların, toplumun ve ekonominin karşı karşıya olduğu jeofiziksel ve iklim değişikliği kaynaklı riskler karşısında Türkiye’nin alacağı önlemleri desteklemeye kararlıdır.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Dünya Bankası, insanların, toplumun ve ekonominin karşı karşıya olduğu jeofiziksel ve iklim değişikliği kaynaklı riskler karşısında Türkiye’nin alacağı önlemleri desteklemeye kararlıdır. Projeden, yeniden tesis edilen faaliyet kapasitesi ve dayanıklılık yoluyla belediye altyapısına erişim sağlayacak 8 milyondan fazla kişi doğrudan faydalanacaktır. İyileştirilen belediye afet ve acil durum müdahale kapasitesinden 17 milyondan fazla insan yararlanacaktır. Bu Proje aynı zamanda belediyelere mekansal ve yatırım planlarına yeşil, kapsayıcı ve dayanıklı önlemler entegre etme konusunda sağlanacak destek yoluyla afet ve iklim dayanıklılığı için kurumsal güçlendirmeye katkıda bulunacaktır.

Bu Proje aynı zamanda Türkiye’de yeşil ve dayanıklı inşaat, afetten etkilenen altyapının eski haline getirilmesi ve güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi, yerel düzeyde afet ve iklim dayanıklılığının iyileştirilmesi ve afet ve iklime dayanıklı kalkınmanın yaygınlaştırılması için kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi hedeflerini de ele almaktadır.

TH / 1.7.2022 - 2909 - 16
TH / 1.7.2022 – 2909 – 16

ÖZET

Dünya Bankası bir açıklama yaparak, Türkiye’ye  Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) kapsamında 449 milyon dolar krediyi onayladığını bildirdi. Kredi 2020 ve 2021 yılları arasında doğal afetlerden zarar gören belediyelerin alt yapı tesislerinin onarımı ve yeniden inşasını kapsıyor. Proje son zamanlardaki orman yangınları, sel ve depremlerden kaynaklanan acil ve en kritik yeniden yapılanma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra, sıklığı ve şiddeti giderek artan afet ve iklim risklerine karşı dayanıklılık oluşturmak için gerekli acil önlemleri proaktif bir şekilde desteklemeyi amaçlıyor.