EBRD 500 milyon avro tutarında ‘Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programını (GEFF Türkiye)’ başlattı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin finans sisteminde yeşil dönüşümü hızlandırmak ve iklim üzerine yapılan yatırımları artırmak amacıyla Yeşil Ekonomi Finansman Programı Türkiye’yi (GEFF Türkiye) hayata geçirdi. Program kapsamında yeşil projeleri desteklemek için 500 milyon avroluk finansman ayrıldığı duyuruldu.

21,5 MİLYON AVRO İMTİYAZLI FİNANSMAN ve 7,1 MİLYON AVRO TEKNİK YARDIM HİBESİ DAHİL

Program, Temiz Teknoloji Fonu’ndan (CTF) sağlanan 21,5 milyon avroluk imtiyazlı finansman ve 7,1 milyon avro civarındaki teknik yardım hibesi de dahil olmak üzere farklı finans kaynakları bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Program kapsamında verilecek olan finansman desteği yereldeki anlaşmalı bankalar aracılığıyla verilecektir.

PROGRAMA BELEDİYELER ve İŞTİRAKLERİ DE BAŞVURABİLECEK

Programa belediyeler ve onların iştirak şirketleri de başvuru yapabilmektedir. Programa başvuru süreciyle ilgili daha detaylı bilgiye buradan erişilebilir.

EBRD’NİN TÜRKİYE’DEKİ YEŞİL YATIRIMLARI DESTEKLEMESİ HAKKINDA

EBRD’nin Türkiye’de yeşil yatırımları desteklemesinde Türkiye’nin, Ekim 2021’de Paris Anlaşmasını onaylaması ve 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net sıfıra ulaşma hedefini açıklaması da önemli bir rol oynamaktadır. EBRD tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye’nin güneş enerjisi kapasitesinin tahmini olarak yalnızca %3’ünü ve karadaki rüzgâr kapasitesinin %15’ini kullandığı görülmektedir. Bu da Türkiye’nin yerli yenilenebilir kaynakları tüketmekten hâlâ çok uzak olduğunu göstermektedir. Mart sonu itibarıyla Türkiye’nin finanse edilen yenilenebilir enerji projeleriyle toplam güneş enerjisi kurulu gücünün yüzde 10’unun, biyokütle ve atık kapasitesinin yüzde 8’inin, rüzgâr enerjisi kapasitesinin yüzde 7’sinin ve jeotermal enerji kurulu gücünün de yüzde 5’inin oluşturulmasının sağlandığı belirtilmektedir.

BUGÜNE KADAR EBRD TÜRKİYE’DE 371 PROJEYE 15,5 MİLYAR AVRO KAYNAK SAĞLADI

EBRD’ye göre, halka açık şirketlerde iyi kurumsal yönetişimi destekleyen gelişmiş kurumsal ve düzenleyici çerçevelere sahip olunmasına rağmen, Türkiye’nin iklimle ilgili Finansal Görev Gücü’nün tavsiyeleri kurumsal iklim yönetişimindeki en iyi uygulamaları gerçekleştirmek için daha fazlasının yapılması gerektiği göstermektedir. Bugüne kadar EBRD tarafından Türkiye’de 371 projeye 15,5 milyar avro kaynak sağlanırken bankanın 2020’de 1,7 milyar avro olan yatırımı 2021’de 2 milyar avroya ulaşmıştır.  Yapılan bu yatırımların yüzde 55’ini ise sürdürülebilir projelerin oluşturduğu değerlendirilmektedir.

TH / 13.12.2022 - 3024 - 13
TH / 13.12.2022 – 3024 – 13

ÖZET

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin finans sisteminde yeşil dönüşümü hızlandırmak ve iklim üzerine yapılan yatırımları artırmak amacıyla Yeşil Ekonomi Finansman Programı Türkiye’yi (GEFF Türkiye) hayata geçirdi. Program kapsamında yeşil projeleri desteklemek için 500 milyon avroluk finansman ayrıldığı duyuruldu.