İş Bankası Grubu ‘Enerji Sektörü’ne giriyor

İş Bankası Grubu, başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak amacıyla İş Enerji Yatırımları AŞ’yi kurdu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, ana faaliyet kolu olan bankacılık ve finansal hizmetler dışında cam, sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve teknoloji gibi farklı sektörlerde iştirakleri aracılığıyla hizmet veren İş Bankası Grubu, elektrik üretimi başta olmak üzere enerji sektörünü de bünyesine alarak faaliyet alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor. Grup, başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak için İş Bankası’nın yüzde 100 hissedarı olduğu Trakya Yatırım Holding AŞ çatısı altında İş Enerji Yatırımları AŞ’yi kurdu.

BAŞTA HİDRO, RÜZGAR ve GÜNEŞ GİBİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI BİR ÇALIŞMA YAPILACAK

İş Enerji, başta hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacak şekilde elektrik enerjisi üretimi ile ticaretini yapan tesis ve şirketlere iştirak edilmesini amaçlıyor. Bugüne kadar elektrik enerjisi sektörüne sağladığı kredi desteği ile Türkiye’nin yıllık elektrik enerjisi üretimine ciddi oranda katkısı bulunan İş Bankası Grubu, halihazırda kurulu gücü 800 MW’ın üzerinde olan yenilenebilir enerji santrallerindeki hissedarlıkları ile de sektörde aynı zamanda yatırımcı rolünü üstleniyor.

Dünyada, salgın ve izleyen süreçte yaşanan gelişmeler ile son dönemde Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan etkiler, ülkelerin enerji verimliliklerini artıracak ve enerji bağımlılıklarını azaltacak yapısal dönüşümleri gerçekleştirmelerinin önemini bir kez daha gösteriyor. İş Enerji de gerçekleştireceği yatırımlar ile söz konusu dönüşüm sürecinin etkili bir aktörü olmayı amaçlıyor.

GRUBUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMINI PEKİŞTİRECEK

İş Enerji’nin hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan santrallere portföyünde ağırlıklı olarak yer vermeyi hedeflemesi, İş Bankası’nın ‘Sürdürülebilirlik’ yaklaşımının bir parçasını oluşturan ‘Yeşil ekonomi’ dönüşümüne katkı sağlama anlayışını da pekiştirecek bir adım. Geçen yıldan bu yana tedariki mümkün olan faaliyet noktalarının tamamında yenilenebilir enerji kullanmaya başlayan İş Bankası, 2015 yılı sonrasında, elektrik üretim yatırımlarına yönelik yeni proje finansmanlarının tamamını yenilenebilir enerji projelerine ayırdı. Bankanın toplam enerji üretim projeleri portföyünün yüzde 75’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.

TH / 15.9.2022 - 2959 - 16
TH / 15.9.2022 – 2959 – 16

ÖZET

İş Bankası Grubu, başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak amacıyla İş Enerji Yatırımları AŞ’yi kurdu.