Nilüfer Belediyesi Kafe/Restoran yaptırıp 25 yıl üst hakkı tesis ederek kiraya verecek

Nilüfer Belediyesi 23 Haziran 2022 tarih ve 31875 Sayılı Resmî Gazetede “REKREASYON ALANINA AVAN PROJEYE GÖRE KAFE/RESTORAN VE DİĞER TESİSLER YAPILMAK ÜZERE 25 YIL SÜRELİ ÜST HAKKI TESİSİ KURULARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR” başlığı ile bir ihale ilanı yayınladı.

İlanda, Ahmet Yesevi Mah. 6789 ada 1 parsel üzerinde bulunan rekreasyon alanına ekli avan projeye göre 20.446,54 m² Kafe/Restoran ve diğer tesisler yapılma üzere 25 yıl süreli üst hakkı tesisi kurulmasının planlandığı bilgisi yer aldı. Aylık 20 milyon TL + KDV aylık muhammen kira bedeli üzerinden yapılacak ihale  2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile 06.7.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacak.

TH / 24.6.2022 - 2904 - 15
TH / 24.6.2022 – 2904 – 15

ÖZET

Nilüfer Belediyesi 23 Haziran 2022 tarih ve 31875 Sayılı Resmî Gazetede “REKREASYON ALANINA AVAN PROJEYE GÖRE KAFE/RESTORAN VE DİĞER TESİSLER YAPILMAK ÜZERE 25 YIL SÜRELİ ÜST HAKKI TESİSİ KURULARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR” başlığı ile bir ihale ilanı yayınladı.