Sınırlı İmar Affı kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzalarıyla hazırlanan yeni torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına verildi. 57 maddelik torba yasa teklifinde 2004 yılı öncesi için uygulanan “İnşaat ruhsatı alınan ve buna göre yapılmasına karşın kullanma izni verilmeyen veya alınamayan binalara geçici olarak elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine imkan tanıyan “ düzenlemenin tarihi 1 Temmuz 2022’ye çekilmesi hükmü yer aldı.

SINIRLI-IMAR-AFFI-TBMM
Sınırlı İmar Affı kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

ELEKTRİK ve SU ABONELİĞİ İÇİN İNŞAAT RUHSATI ALINMIŞ ve BUNA GÖRE YAPILMIŞ OLMA KOŞULU 31 ARALIK 2021’DEN ÖNCE TAMAMLANMIŞ BİNALAR İÇİN ARANMAYACAK

Kanun teklifinin yasalaşması halinde inşaat ruhsatı alınan ve buna göre yapılmasına karşın kullanma izni verilmeyen veya alınamayan binalara geçici olarak elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine ilişkin süre 1 Temmuz 2022’ye kadar uzatılıyor. Madde ile ayrıca, elektrik ve su aboneliği için inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma koşulunun 31 Aralık 2021’den önce yapılmış binalar için aranmayacağı hükmü düzenlenerek, kısmi imar affı da getirilmiş oluyor. Uygulamada bu istisna 2004 yılından önce yapılmış olan binaları kapsıyor.

TH / 1.7.2022 - 2909 - 15
TH / 1.7.2022 – 2909 – 15

ÖZET

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin imzalarıyla hazırlanan yeni torba yasa teklifi TBMM Başkanlığına verildi. 57 maddelik torba yasa teklifinde 2004 yılı öncesi için uygulanan “İnşaat ruhsatı alınan ve buna göre yapılmasına karşın kullanma izni verilmeyen veya alınamayan binalara geçici olarak elektrik ve su aboneliği yapılabilmesine imkan tanıyan “ düzenlemenin tarihi 1 Temmuz 2022’ye çekilmesi hükmü yer aldı.