Taahhüt Haber’de 04 Temmuz 2023 Salı günü hiçbir  EDÜ veya EDYÜ ihale sonucu yer almadı

  Taahhüt Haber’in haftanın ikinci işi günü yayınlanan 4 Temmuz 2023 Salı tarih ve 3161 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 7 milyon 700 bin lirayı geçen 3 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 04 Temmuz 2023 Salı tarih ve 3161 sayılı (TH) Taahhüt Habe r’de yer alan bu 3 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 0 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) hiçbir ihale sonucu (SBİS) yer almadı.

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  04 Temmuz 2023 Salı tarih ve 3161 sayılı (TH) Taahhüt Haber Sayfa 12

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 05.07.2023 - 3162 - 11
TH / 05.07.2023 – 3162 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci işi günü yayınlanan 4 Temmuz 2023 Salı tarih ve 3161 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 7 milyon 700 bin lirayı geçen 3 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 04 Temmuz 2023 Salı tarih ve 3161 sayılı (TH) Taahhüt Habe r’de yer alan bu 3 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 0 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) hiçbir ihale sonucu (SBİS) yer almadı.