Taahhüt Haber’de 06 Temmuz 2023 Perşembe günü YM’leri toplamı 1 milyar 990 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 3 adet olmak üzere toplam 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 06 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 816 milyon 406 bin TL olan 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  4 Temmuz 2023 Salı ve 5 Temmuz 2023 Çarşamba günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 06 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 21 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 990 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 260 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  4 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/566988 ihale kayıt numaralı (İKN) İzmir İli Aliağa İlçesi Aliağa Mahallesi 614 Adet Konut, 32 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 838.620.567 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda CENTROPOL İNŞAAT + CENTROPOL YAPI teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. CENTROPOL İNŞAAT + CENTROPOL YAPI firmasının teklifi 1.080.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 614 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 32 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İzmir İli Aliağa İlçesi Aliağa Mahallesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 06 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-566988-izmir-centropol-insaat-centropol-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  05 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/522807 ihale kayıt numaralı (İKN) Aydın İli Çine İlçesi Dutluoluk Mahallesi 228 Adet Konut, 3 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 423.609.948 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AKAR TAAHHÜT + MŞÇ İNŞAAT teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. AKAR TAAHHÜT + MŞÇ İNŞAAT firmasının teklifi 424.961.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 228 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Aydın İli Çine İlçesi Dutluoluk Mahallesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 06 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-522807-aydin-akar-taahhut-msc-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 730 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  05 Temmuz 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 7 BÖLGE ‘nın 2023/550204 ihale kayıt numaralı (İKN) Sinop-Durağan Boyabat İlçeleri Arasındaki Tarım Arazilerinin Gökırmak ve Yandereleri (Kolaz, Çarşak, Karasu, Arım) Taşkın ve Rusubat Zararlarından Korunması 2 Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 289.991.595 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda RAYSU İNŞAAT + OĞULSAN MAKİNA teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. RAYSU İNŞAAT + OĞULSAN MAKİNA firmasının teklifi 204.766.735,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 11040 Metre Çift Taraflı İstifli Taş Tahkimatı, 136 Adet Brit İmalatı, 3 Adet Öngerilmeli Köprü İmalatı, 1500 Metre 500’lük Koruge, 1000 Metre 1000’lik Koruge Döşeme İmalatı işi yapımını kapsıyor. 420 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sinop İli Durağan İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 06 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-nin-550204-sinop-raysu-insaat-ogulsan-makina/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  03 Temmuz 2023 Pazartesi günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/589403 ihale kayıt numaralı (İKN) Nevşehir İli Kozaklı İlçesi 3. Etap Bağlıca Mahallesi 170 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 255.511.029 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SELER TAAHHÜT teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. SELER TAAHHÜT firmasının teklifi 293.743.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 170 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Nevşehir inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 06 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-589403-nevsehir-seler-taahhut/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  4 Temmuz 2023 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/566850 ihale kayıt numaralı (İKN) Artvin İli Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim Yeri 106 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 193.988.866 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GÖRKEM YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. GÖRKEM YAPI firmasının teklifi 189.910.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 106 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 210 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Yusufeli İlçesi Yeni Yerleşim Yerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 06 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-566850-artvin-gorkem-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 06 Temmuz 2023 Perşembe tarihli ve 3163 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 Sayfa 47-55

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 07.07.2023 - 3164 - 17
TH / 07.07.2023 – 3164 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 06 Temmuz 2023 Perşembe tarih ve 3163 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 816 milyon 406 bin TL olan 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.