Taahhüt Haber’de 1 Eylül 2022 Perşembe günü YM’si EDÜ 2 ve ED’nin yarısı üstü 3 adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in, 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı tatilini de içeren kısa haftanın üçüncü günü yayınlanan 1 Eylül 2022 Perşembe tarih ve 2949 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar 300 milyon liraya yaklaşan 87 adet ihale ilanı yayınlandı. 31 Ağustos 2022 Çarşamba  günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 1 Eylül 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 87 adet ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer aldı. Aynı  gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında yine 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı  750 milyon liraya yaklaşan  bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ 2 ADET  İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ANKARA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/855206 – Muhtelif Bölgelerde Duvar Çevreleme ve Şev Tanzim inşaatı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere Üst Yapı İşleri BIII Grup : Bina İşleri veya AXVIII Grup: Saha İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 1 Eylül 2022 Perşembe. tarihli ve 2949 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-855206/

– DSİ 7 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/805956 – Tokat-Niksar Arpaören Göleti inşaatı için 5 Ekim 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere (A) Alt Yapı İşleri VIII.Grup: Barajlar Başlığı Altındaki İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 1 Eylül 2022 Perşembe tarihli ve 2949 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-ihale-duyurusu-yapti-805956-tokat-niksar-arpaoren-goleti/

1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI EŞİK DEĞERİN ALTINDA OLAN 3ADET İLANIN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Erzurum Büyükşehir Fen İşl Dairesi Bşk  2022/866817  – Erzurum İli Köprüköy, Hınıs, Karaçoban İlçeleri Mahallelerinde Asfalt Sathi Kaplama Yapımı  / İhale 21.09.2022 tarihinde yapılacak.

– TKİ Gn Md Satın Alma Dai Bşk Ankara  2022/856586  – Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 5 MW Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Santrali Kurulması Yapım İşi  / İhale 21.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Aydın Koçarlı Bld Fen İşl Md  2022/864552  – Gençlik Merkezi Yapım İşi  / İhale 3.10.2022  tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 1 Eylül 2022 Perşembe  tarih ve 2949  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 2.9.2022 - 2950 - 16
TH / 2.9.2022 – 2950 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in, 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı tatilini de içeren kısa haftanın üçüncü günü yayınlanan 1 Eylül 2022 Perşembe tarih ve 2949 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar 300 milyon liraya yaklaşan 87 adet ihale ilanı yayınlandı. 31 Ağustos 2022 Çarşamba  günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 1 Eylül 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 87 adet ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer aldı. Aynı  gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında yine 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri (Yaklaşık Maliyetleri) toplamı  750 milyon liraya yaklaşan  bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.