Taahhüt Haber’de 1 Mart 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 840 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 1 milyar 477 milyon 918 bin TL olan 58 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 28 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 58 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 840 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

1 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 750 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ADANA BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2022/917455 ) Kozan ve İmamoğlu İlçelerine Sathi Kaplama Yapılması inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 165.128.703 TL ihale bedeli ile ALPYOL İNŞAAT (ALPYOL PETROL)  kazandı Yatırım Adana İli Kozan ve İmamoğlu İlçelerinde. inşa edilecek. Sözleşmesi 3 Şubat 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 231.150 m3 Temel Yapılması ve 2.000 da Alanda Tek Tabaka Halinde Bitümlü Sathi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 360 gün süre verilen yatırımın 7.02.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3078 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 42 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 17.10.2022 tarih ve 2981 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 66 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adana-buyuksehirin-917455-alpyol-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 1.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2022/1340238 ) Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım Tadilat IX Grup İnşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 343.163.672 TL ihale bedeli ile REMAK İNŞAAT+GNR ALTYAPI (VAROL GRUP ) kazandı Yatırım İstanbul Anadolu Yakasnda inşa edilecek. Sözleşmesi 23 Şubat 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 25 Şubat 2023 Cumartesi günü başlandı. Kapsamında 713 Kalemde Bakım Onarım, Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları İnşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 720 gün süre verilen yatırımın 13.02.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3078 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 16.01.2022 tarih ve 3046 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 37 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-in-1340238-remak-insaat-gnr-altyapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 1.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI (İKN. 2022/1282744 ) Akşehir Devlet Hastanesi 150 Yataklı Ek Bina inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 242.470.000 TL ihale bedeli ile ÖZKENTAŞ İNŞAAT+TEKYOL TAAHHÜT (ÇELEBİOĞLU GAYRİMERKUL) +ENSAR İNŞAAT kazandı Yatırım Konya İli Akşehir İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi 16 Şubat 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 23 Şubat 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Toplam İnşaat Alanı 18.576,00 m² Olan Betonarme İZK-Z-5 Katlı Hastane Binası işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 14.10.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Mart 2023 Çarşamba tarihli ve 3078 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 2.01.2023 tarih ve 3036 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-1282744-ozkent-insaat-tekyol-taahhut-ensar-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 1.03.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz

1 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 90 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kocaeli Büyükşehir Yol Sanat Yapı Kont Şb Md / 2022/1386164 — Darıca İlçesi Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu İkmal İnşaatı Yapımı — Yatırımı 93.471.397,30 TL ihale bedeli ile MAVİYAŞAM YAPI+ALGA İNŞAAT inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 41-54

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 02.03.2023 - 3079 - 14
TH / 02.03.2023 – 3079 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 1 milyar 477 milyon 918 bin TL olan 58 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 28 Şubat 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 1 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3078 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 58 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 840 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.