Taahhüt Haber’de 1 Temmuz 2022 Cuma günü YM’si EDÜ hiçbir SBİS yayınlanmazken, Eşik Değerin yarısı üstü 1 SBİS yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 1 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2909 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 453.825.540,51 TL olan 42 (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 30 Haziran 2022 Perşembe günü EKAP’ın yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 ilanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 1 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2909 sayılı Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 sonuç içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü hiçbir (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu yer almadı. Ancak Taahhüt Haber’de aynı gün YM’si (Yaklaşık Maliyeti) eşik değerin yarısının üstünde olan 1 SBİS Taahhüt Haber’de yer aldı. Bu ihale sonucu TOKİ’den geldi.

1 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISININ ÜSTÜNDE OLAN, TOKİ’NİN YAYINLADIĞI TEK SBİS ŞÖYLE

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk  – Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi   / Yatırımı 83.258.000,00 TL  ihale bedeli ile ŞARKIŞLA LÜKS İNŞAAT +ÖZ AREL ELEKTRİK İş Ortaklığı hayata geçirecek.

Sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarının tam listesi için BKZ 1 Temmuz 2022 Cuma  tarih ve 2909  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 53 – 60

KISALTMALAR

SBİS: Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu (Kesinleşmiş ihale sonucu)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TOKİ: Toplu Konut İdaresi

TH / 4.7.2022 - 2910 - 15
TH / 4.7.2022 – 2910 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 1 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2909 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 453.825.540,51 TL olan 42 (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 30 Haziran 2022 Perşembe günü EKAP’ın yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 ilanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 1 Temmuz 2022 Cuma tarih ve 2909 sayılı Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 sonuç içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü hiçbir (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu yer almadı. Ancak Taahhüt Haber’de aynı gün YM’si (Yaklaşık Maliyeti) eşik değerin yarısının üstünde olan 1 SBİS Taahhüt Haber’de yer aldı. Bu ihale sonucu TOKİ’den geldi.