Taahhüt Haber’de 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü YM’leri toplamı 1 milyar 260 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 2 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 01 Temmuz 2024 Pazartesi tarih ve 3410 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 824 milyon 307 bin TL olan 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  28 Haziran 2024 Cuma günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 01 Temmuz 2024 Pazartesi tarih ve 3410 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 260 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 580 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  28 Haziran 2024 Cuma günü ihale edilen HATSU ‘nın 2024/435776 ihale kayıt numaralı (İKN) Hatay İli Payas İlçesi İçmesuyu Şebekesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 582.676.000 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda TAGE GRUP İNŞAAT + ZD HAFRİYAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. TAGE GRUP İNŞAAT + ZD HAFRİYAT firmasının teklifi 335.205.785,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Muhtelif Çaplarda HDPE Boru ile 163.536 Metre, Düktil Boru ile 14.559 Metre İçmesuyu Şebeke-İsale Hattı Döşenmesi, 7.500 Adet Abone Bağlantısı Yapılması ile Elektrik, Mekanik İşleri ve Diğer İşler. yapımını kapsıyor. 900 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay İli Payas İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 01 Temmuz 2024 Pazartesi tarihli ve 3410 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/hatsu-435776-hatay-ili-payas-ilcesi-icmesuyu-sebekesi-insaati-tage-grup-insaat-zd-hafriyat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 01.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 680 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  28 Haziran 2024 Cuma günü ihale edilen SAGLIK BAKANLIĞI ‘nın 2024/701501 ihale kayıt numaralı (İKN) Tekirdağ Ergene 50 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 457.010.832 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SRL İNŞAAT TAAHHÜT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SRL İNŞAAT TAAHHÜT firmasının teklifi 429.061.061,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Toplam İnşaat Alanı 13.993,29 m2 Olan, B+Z+3 Katlı Betonarme Hastane Binası yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Tekirdağ Ergene ilçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 01 Temmuz 2024 Pazartesi tarihli ve 3410 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-701501-tekirdag-ergene-50-yatakli-devlet-hastanesi-ikmal-insaati-srl-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 01.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  28 Haziran 2024 Cuma günü ihale edilen İSTANBUL YİKOB ‘nın 2024/653656 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Küçükçekmece Safra Mahallesi Anadolu Lisesi (0 Ada 9514 Parsel) Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 226.455.274 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KAŞ ENERJİ İNŞAAT + PAYE YATIRIM en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. KAŞ ENERJİ İNŞAAT + PAYE YATIRIM firmasının teklifi 186.914.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet Anadolu Lisesi Yapım İşi (Doğalgazlı) yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 01 Temmuz 2024 Pazartesi tarihli ve 3410 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-653656-istanbul-ili-kucukcekmece-safra-mahallesi-anadolu-lisesi-0-ada-9514-parsel-yapim-kas-enerji-insaat-paye-yatirim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 01.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 01 Temmuz 2024 Pazartesi tarihli ve 3410 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44-51

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 02.07.2024 - 3411 - 15
TH / 02.07.2024 – 3411 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 01 Temmuz 2024 Pazartesi tarih ve 3410 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 824 milyon 307 bin TL olan 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.