Taahhüt Haber’de 10 Mart 2023 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 800 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1,  EDYÜ 2 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 6 olmak üzere 9 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

            Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 10 Mart 2023 Cuma tarih ve 3085 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 600 milyon lira civarında 53 adet ihale ilanı yer aldı. İlanlar 9 Mart 2023 Perşembe Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi.

            Söz konusu ihale duyuruları, derlenirken yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 10 Mart 2023 Cuma günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

            Yayınlanın bu 53 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında olan (ED/10-EDYA) 6 adet daha ihale duyurusu yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 800 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

10 MART 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR LİRA CİVARINDA OLAN 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI I ŞÖYLE:

– TOKİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/231171 – Erzurum Kızılay ve Hocabey KDP 532 Konut 107 Dükkan inşaatı için 10 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 10 Mart 2023 Cuma tarihli ve 3085 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-231171-erzurum/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 10 Mart 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

10 MART 2023 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

            – İZMİR BÜYÜKŞEHİR İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/213428 – İzmir İZBAN Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon inşaatı için 31 Mart 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere AVI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 10 Mart 2023 Cuma tarihli ve 3085 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/izmir-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-213428/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 10 Mart 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– MERSİN BÜYÜKŞEHİR İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/61491 – Lojistik Merkezi inşaatı için 3 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 10 Mart 2023 Cuma tarihli ve 3085 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mersin-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-61491/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 10 Mart 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

10 MART 2023 CUMA YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 350 MİLYON LİRA CİVARINDA 6 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Niğde İl Sağlık Md / 2023/173716 — Niğde Merkez Sağlık Kompleksi Binası Yapımı İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 6.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Büyükşehir Yapı İşl Md / 2023/185933 — Şişli İlçesi Meşrutiyet Mahallesi Belediye Hizmet Binası İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 90 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 3.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Marmara Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2023/190859 — Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Engelli Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yapımı İkmal İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 31.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 14 Bölge Md Bursa / 2023/226367 — Bölge Müdürlüğümüz 141, 142, 143 ve 146 Şube Şeflikleri Yol Ağında Çelik Otokorkuluk Yapım, Bakım ve Onarım Yapılması Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_ 2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 31.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Antalya Büyükşehir Kırsal Hiz Dai Bşk / 2023/226378 — Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Doğu İlçeleri Sorumluluk Alanındaki Muhtelif Yollarda Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 4.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 14 Bölge Md Bursa / 2023/228456 — Bölge Müdürlüğümüz 144, 145, 147 ve 148 Şube Şeflikleri Yol Ağında Çelik Otokorkuluk Yapım, Bakım ve Onarım Yapılması Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_ 2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 31.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 10 Mart 2023 Cuma için BKZ tarih ve 3085 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 18

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH = Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 13.03.2023 - 3086 - 15
TH / 13.03.2023 – 3086 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 10 Mart 2023 Cuma tarih ve 3085 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 600 milyon lira civarında 53 adet ihale ilanı yer aldı. İlanlar 9 Mart 2023 Perşembe Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi.