Taahhüt Haber’de 10 Mart 2023 Cuma günü YM’leri (Yaklaşık Maliyet) toplamı  710 milyon lirayı geçen YM’leri EDÜ 2 ve  ED/10-EDYA 1 olmak üzere 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 10 Mart 2023 Cuma tarih ve 3085 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  nominal fiyatlarla 1 milyar 84 milyon 671 bin TL tutarında 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 8 Mart 2023 Çarşamba ve 9 Mart 2023 Perşembe günleri KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 9 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3084  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 21  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyet)  600 milyon lirayı geçen 2 adet EDÜ ve YM’si 105 milyon lirayı geçen 1 adet ED/10-EDYA olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 710 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

10 MART 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ EDÜ YM’LERİ TOPLAMI 600 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

-22 Şubat 2023 Çarşamba günü ihale edilmesi gerekirken ertelenerek 9 Mart 2023 Cuma günü  gerçekleştirilen  TOKİ ‘nın 2023/40132 ihale kayıt numaralı (İKN) Erzincan İli Çayırlı İlçesi Atatürk Mahallesi 158 Adet Konut ve 1 Adet Ticaret Merkezi (3 Dükkanlı) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 214.453.513 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BALKENT İNŞAAT + ÖMBAY İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. BALKENT İNŞAAT + ÖMBAY İNŞAAT firmasının teklifi 235.935.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10 Mart 2023 Cuma tarih ve 3085 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-40132-erzincan-balkent-insaat-ombay-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 10.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

-9 Mart 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ ‘nın 2022/1517023 ihale kayıt numaralı (İKN) Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi (AT) yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 390.712.352 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KAMER İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. KAMER İNŞAAT firmasının teklifi 368.900.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10 Mart 2023 Cuma tarih ve 3085 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-1517023-kocaeli-kamer-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 10.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

10 MART 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA), YAKLAŞIK MALİYETİ 105 MİLYON LİRAYI GEÇEN GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE;

– Karayolları 4 Bölge Md Ankara / 2023/124889 — Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Yol Ağında Hasarlı Otokorkulukların Onarımı Ve Performansa Dayalı Çelik Otokorkuluk Yapılması İşi Yapım İşi / 9 Mart 2023 Perşembe günü yapılan ve 8 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 133.227.719 TL olarak açıklanan ihalede KİSAN İNŞAAT MÜHENDİSLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. KİSAN İNŞAAT MÜHENDİSLİK ‘in teklifi 108.249.761,55 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 10 Mart 2023 Cuma tarih ve 3085 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 48-56

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 13.03.2023 - 3086 - 18
TH / 13.03.2023 – 3086 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü yayınlanan 10 Mart 2023 Cuma tarih ve 3085 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  nominal fiyatlarla 1 milyar 84 milyon 671 bin TL tutarında 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 8 Mart 2023 Çarşamba ve 9 Mart 2023 Perşembe günleri KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 9 Mart 2023 Perşembe  tarih ve 3084  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 21  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyet)  600 milyon lirayı geçen 2 adet EDÜ ve YM’si 105 milyon lirayı geçen 1 adet ED/10-EDYA olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.