Taahhüt Haber’de 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 440 milyon lirayı geçen YM’si  EDYÜ 3 adet önemli SBİS yer aldı

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 10 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3126 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 177 milyon 222 bin TL. olan 40 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 09 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 10 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3126 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 40 adet SBİS içinde YM’si  ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 440 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 440 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARE (İKN. 2023/266809 ) Çanakkale Hükümet Konağı Yeni Hizmet Binası inşaatı ihalesini 184.000.000 TL ihale bedeli ile BURTAŞ MÜHENDİSLİK AŞ kazandı Yatırım Çanakkale Merkezde inşa edilecek. Sözleşmesi 05 Mayıs 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 12 Mayıs 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında A Blok Bodrum + Zemin + 3 Kat Olmak Üzere Toplam 5 Kat ve 14480 m² (Valilik Hizmet Bloğu) B Blok Zemin + 2 Kat Olmak Üzere 3 Kat ve 920 m² (Konferans ve Yemekhane Bloğu) Toplamda 2 Blok ve 15400 m² İnşaat işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 540 gün süre verilen yatırımın 11.11.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 3126 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 18.04.2023 tarih ve 3112 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 66 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/canakkale-il-ozel-idare-nin-266809-burtas-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 10.05.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – ADANA RÖLEVE ANITLAR MD (İKN. 2023/407137 ) & Pazarlık- Hatay Antakya’da Tescilli Yapılarda Kültür Enkazı Ayrıştırması ve Desteklerin inşaatı işi ihalesini 138.422.299 TL ihale bedeli ile YEDİTEPELİ RESTORASYON MİM İNŞ LTD kazandı Yatırım Hatay İli, Antakya İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi  03 Mayıs 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 04 Mayıs 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Tescilli Yapıların Deprem Sonrası Kültür Enkazı Ayrıştırması ve Desteklemelerinin Yapılması İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 399 gün süre verilen yatırımın 06.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3126 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adana-roleve-anitlar-md-nin-407137-yeditepeli-restorasyon/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 10.05.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – MARDİN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MD (İKN. 2023/11011 ) Mardin Çevre Şehircilik İl Md Yeni Hizmet Binası nşaatı ihalesini 117.666.000 TL ihale bedeli ile ÖTER YAPI+BERAT İNŞAAT kazandı Yatırım Mardin-Merkezde inşa edilecek. Sözleşmesi 25 Nisan 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 28 Nisan 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Bodrum Kat+Zemin Kat+3 Normal Kat+Makine Dairesi (8.608 m2) Betonarme Yapım İşi ve Çevre Düzenlemesi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 18.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 3126 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 13.02.2023 tarih ve 3066 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mardin-cevre-sehircilik-il-md-nin-11011-oter-yapi-berat-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 10.05.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  10 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 3126 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43-51

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 11.05.2023 - 3127 - 14
TH / 11.05.2023 – 3127 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 10 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3126 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 177 milyon 222 bin TL. olan 40 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 09 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 10 Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3126 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 40 adet SBİS içinde YM’si  ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 440 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.