Taahhüt Haber’de 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü YM’leri toplamı 1 milyar 750  milyon lirayı geçen EDÜ ve EDYÜ 1’er adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer alırken tahmini YM’si 600 milyon lira civarında olan 1 adette ön seçim ihaleye yapılan başvurular yer buldu

 Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 10 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3126  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 839 milyon 720 bin TL’yi geçen 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 9 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  9 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3125  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 435 milyon TL olan 1 adet EDÜ ve YM’si  142 milyon 465 bin TL olan 1 adet EDYÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Aynı gün Taahhüt Haber’de 1 adette  ön seçim ihaleye yapılan başvurular yer aldı.

YM’leri toplamı 1 milyar 750 milyon lirayı geçen  bu 2 önemli ihaleye verilen tekliflerin ve tahmini YM’si 600 milyon lira civarında olan 1 adet önemli  ön seçim ihaleye yapılan başvuruların özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’Sİ 1 MİLYAR 435 MİLYON LİRAYI  GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 9 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen ADALET BAKANLIĞI ‘nın 2023/340599 ihale kayıt numaralı (İKN) Aydın Adalet Binası Yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.435.224.001 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AKAR MÜŞAVİRLİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.  AKAR MÜŞAVİRLİK firmasının teklifi 1.280.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10  Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3126  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/adalet-bakanligi-nin-340599-aydin-adalet-binasi-akar-musavirlik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-10.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’Sİ 140 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 9 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen DSİ 17 BÖLGE ‘nın 2023/377491 ihale kayıt numaralı (İKN) Van-Gürpınar Elaçmaz Göleti inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 142.465.751 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YAPIYOL ALTYAPI + EFNUR PETROL sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 7 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. YAPIYOL ALTYAPI + EFNUR PETROL firmasının teklifi 93.664.999,99 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10  Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3126  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-17-bolge-nin-377491-van-yapiyol-altyapi-efnur-petrol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-10.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

10 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ İ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE) OLAN VE TAHMİNİ YM’Sİ 600 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN  BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN 1 ADET ÖN SEÇİM İHALEYE YAPILAN BAŞVURULARIN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR’in (İKN.  2023/351928) Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Yapımı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edileceği koşulu ile 11.04.2023 günü ilana çıkmış ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 5 aday teklif vermeye davet edileceği duyurulmuştu. 5 adayın kısa listeye alınacağı ihale başvuruları 9 Mayıs 2023 Salı günü alındı. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan İhale 3 Mayıs 2023 günü yapılacakken ertelenerek 9 Mayıs 2023 günü gerçekleştirildi. İhaleye 24 firma başvuru yaptı.

İhaleye yapılan başvurular listesi  tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10  Mayıs 2023 Çarşamba tarih ve 3126  sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 13-14- Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/kocaeli-buyuksehirin-351928-alikahya-stadyum-tramvay-hatti/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-10.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 10  Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3126  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 53-57. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği ön seçim ihaleye yapılan başvuruların listesi için BKZ 10  Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3126  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 11-12

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 11.05.2023 - 3127 - 15
TH / 11.05.2023 – 3127 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 10 Mayıs 2023 Çarşamba  tarih ve 3126  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 839 milyon 720 bin TL’yi geçen 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 9 Mayıs 2023 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  9 Mayıs 2023 Salı  tarih ve 3125  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 435 milyon TL olan 1 adet EDÜ ve YM’si  142 milyon 465 bin TL olan 1 adet EDYÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Aynı gün Taahhüt Haber’de 1 adette  ön seçim ihaleye yapılan başvurular yer aldı.