Taahhüt Haber’de 10 Nisan 2023 Pazartesi günü ihale bedelleri toplamı 2 milyar 500 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 10 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3106 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 3 milyar 86 milyon TL olan 50 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 7 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 10 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3106 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 50 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 500 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

10 NİSAN 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 500 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2023/254960 ) & Pazarlık- Adıyaman 3 Etap Kırsal 500 Deprem Konutu inşaatı ihalesini 1.640.000.000 TL ihale bedeli ile ERAY AKTAY+BİROĞLU İNŞAAT kazandı Yatırım Adıyaman İli Kırsalında inşa edilecek. Sözleşmesi  30 Mart 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 5 Nisan 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Kırsalda 500 Deprem Konutu inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 364 gün süre verilen yatırımın 3.04.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. 10 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3106 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-in-254960-adiyaman-eray-aktay-biroglu-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 10.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2023/313219 ) & Pazarlık- Adana Ceyhan Mithatpaşa 511 Konut inşaatı ihalesini 844.700.000 TL ihale bedeli ile HALİL AVCI+ORHAN İNŞAAT kazandı Yatırım Adana İli Ceyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesinde inşa edilecek. Sözleşmesi  4 Nisan 2023 Salı tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 4 Nisan 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında 511 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 239 gün süre verilen yatırımın 29.11.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. 10 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3106 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-in-313219-adana-halil-avci-orhan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 10.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

10 NİSAN 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELİ 2022 YILI FİYATLARIYLA 60 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

  – DSİ 5 BÖLGE (İKN. 2022/1107017 ) Çorum Mecitözü AT ve TİGH Projesi inşaatı ihalesini 55.673.195 TL ihale bedeli ile ERTAŞ ETÜD PROJE HARİTA İNŞAAT LTD kazandı Yatırım Çorum İli Mecitözü İlçesi’ne Bağlı muhtelif köylerde inşa edilecek. Sözleşmesi 27 Mart 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 5 Nisan 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Çorum İli Mecitözü İlçesine Bağlı 8 Köyde ve Merkez İlçesine Bağlı 10 Yerleşim Biriminde 10.000 ha Alanda Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesinin işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 1000 gün süre verilen yatırımın 30.12.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10 Nisan 2023 Pazartesi tarihli ve 3106 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 6.12.2022 tarih ve Uygulanması işi3017 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-5-bolge-nin-1107017-corum-ertas-etud/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 10.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  10  Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3107  sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 47 – 57

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 11.04.2023 - 3107 - 15
TH / 11.04.2023 – 3107 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 10 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3106 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 3 milyar 86 milyon TL olan 50 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 7 Nisan 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 10 Nisan 2023 Pazartesi tarih ve 3106 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 50 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 500 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.