Taahhüt Haber’de 11 Ekim 2022 Salı günü YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ (ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 3 olmak üzere, 5 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 11 Ekim 2022 Salı tarih ve 2977 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 600 milyon lirayı geçen 95 adet ihale ilanı yer aldı. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 11 Ekim 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 95 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 875 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

11 EKİM 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ, TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 400 MİLYON LİRA CİVARINDA 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE

– ANKARA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1032242 – Ankara Kilitli Parke Taşı ile Yol ve Meydan (3) inşaatı için 09 Kasım 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. İlana çıkan iş kapsamında, Yaklaşık 1.000.000 m2 Kilitli Parke Taşı İle Yol ve Meydan işi yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 11 Ekim 2022 Salı tarihli ve 2977 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-1032242/

– AKSARAY BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/1043939 – Aksaray Belediye Binası ikmali inşaatı için 14 Kasım 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet 24164,39 m2 Betonarme Karkas Bina Yapım İşi işi yapılacak.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 11 Ekim 2022 Salı tarihli ve 2977 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/aksaray-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-1043939-aksaray/

11 EKİM 2022 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI TAKRİBEN 375 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Ataşehir Bld Fen İşl Md / 2022/1045424 — Ataşehir Belediyesi İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi İkmal İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 02.11.2022 tarihinde yapılacak.

– Aksaray Bld Etüd Proje Md / 2022/1051239 — Aksaray İli Merkez İlçe Ereğlikapı Mahallesi 6282 Ada 6 ve 7 Nolu Parseller Üzerine Selçuklu Camii ve Müştemilatı İkmal İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 03.11.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 21 Bölge Md Aydın / 2022/865658 — Aydın Nazilli Kozdere Göleti ve Sulaması yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 03.11.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ ve 2977 sayılı 11.10.2022 Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 12.10.2022 - 2978 - 15
TH / 12.10.2022 – 2978 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 11 Ekim 2022 Salı tarih ve 2977 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 600 milyon lirayı geçen 95 adet ihale ilanı yer aldı. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 11 Ekim 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 95 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamı 875 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.