Taahhüt Haber’de 11 Eylül 2023 Pazartesi günü YM’leri toplamı 1 milyar 615 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 1 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 11 Eylül 2023 Pazartesi tarih ve 3209 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 23 milyon 69 bin TL olan 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  08 Eylül 2023 Cuma günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 11 Eylül 2023 Pazartesi tarih ve 3209 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 615 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 325 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  08 Eylül 2023 Cuma günü ihale edilen KGM 9 BÖLGE ‘nın 2023/794595 ihale kayıt numaralı (İKN) Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu km:0+000-20+000 Arası İkmal İnşaatı ve Batman-Beşiri -Kurtalan- Siirt Bölünmüş Yolu km:14+491- 21+122 Kesiminin Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 698.148.916 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DEMGÜN İNŞAAT HAFR.A.Ş. + KAİZEN ORMAN ÜRÜNLERİ teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 11 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. DEMGÜN İNŞAAT HAFR.A.Ş. + KAİZEN ORMAN ÜRÜNLERİ firmasının teklifi 487.946.900,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 520.000 Metrekare 22 cm Sıkışmış Kalınlıkta BSK (5 cm Aşınma, 7 cm Binder, 10 cm Bitümlü Temel) Yapılması, 495.000 Ton Plentmiks Temel, Plentmiks Alttemel Yapılması ve Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlarda Diğer İmalatların Yapılması yapımını kapsıyor. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Batman ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihli ve 3209 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-9-bolge-nin-794595-batman-demgun-insaat-kaizen-orman/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 11.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  08 Eylül 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/811312 ihale kayıt numaralı (İKN) Ankara İli Keçiören İlçesi Bağlum Karşıyaka Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 629.733.841 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DERİNSU PROJE İNŞAAT SAN. TİC.A.Ş. en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. DERİNSU PROJE İNŞAAT SAN. TİC.A.Ş. firmasının teklifi 549.061.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle Yapılacak Olan 4.910,87 m² İnşaat Alanına Sahip Sosyal Donatılar ve 346.933,75 m² Alanda Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve Rekreasyon Alanları Yapımı İşi yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihli ve 3209 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-811312-ankara-derinsu-proje/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 11.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 290 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  08 Eylül 2023 Cuma günü ihale edilen DSİ 22 BÖLGE ‘nın 2023/788754 ihale kayıt numaralı (İKN) Trabzon-Düzköy İlçesi Mahalli Dereleri Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 290.000.000 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KINAY İNŞAAT TİC.VE SAN+ KANİ ALİYAZICIOĞLU teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KINAY İNŞAAT TİC.VE SAN+ KANİ ALİYAZICIOĞLU firmasının teklifi 222.844.299,56 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 4 Adet Tersip Bendi, 6.900,00 m Beton Duvar, 370,00 m Beton U Kanal, 117 Adet Kaskat Yapısı, 1 Adet Araç Köprüsü, 7 Adet Menfez, 205 Adet Brit ve Korkuluk İmalatları. yapımını kapsıyor. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Trabzon İli Düzköy İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihli ve 3209 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-22-bolge-nin-788754-trabzon-kinay-insaat-kani-aliyazicioglu/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 11.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihli ve 3209 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 – 53

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 12.09.2023 - 3210 - 14
TH / 12.09.2023 – 3210 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 11 Eylül 2023 Pazartesi tarih ve 3209 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 23 milyon 69 bin TL olan 15 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.