Taahhüt Haber’de 11 Mayıs 2023 Perşembe günü YM’si 1 milyar 340 milyon lirayı geçen EDÜ 1 ve YM’leri toplamı 840 milyon lirayı geçen EDYÜ 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı.

 Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 11 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3127  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 427 milyon 814. bin TL’yi geçen 24 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 9 Mayıs 2023 Salı ve 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  11 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3126  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 24  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 340 milyon TL olan 1 adet EDÜ ve YM’leri toplamı 840 milyon lirayı geçen 4 adet EDYÜ olmak üzere toplam 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

 YM’leri toplamı 2 milyar 180 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

11 MAYIS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’Sİ 1 MİLYAR 435 MİLYON LİRAYI  GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/356618 ihale kayıt numaralı (İKN) Rize İli Merkez İlçesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.348.072.674 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ZİVER PETROL en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ZİVER PETROL firmasının teklifi 987.654.321,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 11  Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3127  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-356618-rize-ziver-petrol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-11.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

11 MAYIS 2023 PERŞEMBE GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 840 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/340139 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Geneli Yeşil Alan ve Yaşam Vadisi Projeleri inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 287.462.133 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SULKART İNŞAAT + İLMES İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. SULKART İNŞAAT + İLMES İNŞAAT firmasının teklifi 239.662.660,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 11  Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3127  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-340139-sulkart-insaat-ilmes-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-11.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 9 Mayıs 2023 Salı günü ihale edilen DENİZLİ YİKOB ‘nın 2023/341569 ihale kayıt numaralı (İKN) Denizli İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası İle Kademe ve Depo inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 194.812.201 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda OBM YAPI + HÜLAGÜ HAN İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi.  OBM YAPI + HÜLAGÜ HAN İNŞAAT firmasının teklifi 195.949.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 11  Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3127  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/denizli-yikob-nin-341569-obm-yapi-hulagu-han-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-11.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen EÜAŞ ‘nın 2023/361198 ihale kayıt numaralı (İKN) Afşin-Elbistan Kışlaköy E Sektörü Kömür Sahası Drenaj Kanalı Fesih Sonrası Tamamlama işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 179.782.730 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ALTYAPI İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ALTYAPI İNŞAAT firmasının teklifi 143.892.164,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 11  Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3127  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/euas-nin-361198-afsin-elbistan-altyapi-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-11.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ihale edilen SAĞLIK BAKANLIĞI ‘nın 2023/358156 ihale kayıt numaralı (İKN) Muş Hasköy 50 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 233.081.949 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÖZAYKUT YAPI + SİSKAR PROJE en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÖZAYKUT YAPI + SİSKAR PROJE firmasının teklifi 200.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 11  Mayıs 2023 Perşembe  tarih ve 3127  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-358156-mus-ozaykut-yapi-siskar-proje/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-11.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 11 Mayıs 2023 Perşembe tarih  ve  3127 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 33-47

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 12.05.2023 - 3128 - 21
TH / 12.05.2023 – 3128 – 21

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü  yayınlanan 11 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3127  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 427 milyon 814. bin TL’yi geçen 24 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 9 Mayıs 2023 Salı ve 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  11 Mayıs 2023 Perşembe tarih ve 3126  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 24  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 1 milyar 340 milyon TL olan 1 adet EDÜ ve YM’leri toplamı 840 milyon lirayı geçen 4 adet EDYÜ olmak üzere toplam 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.