Taahhüt Haber’de 12 Eylül 2023 Salı günü ihale bedelleri toplamı 2 milyar 935 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 3 olmak üzere toplam 4 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 12 Eylül 2023 Salı tarih ve 3210 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 3 milyar 386 milyon 316 bin TL olan 34 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 12 Eylül 2023 Salı tarih ve 3210 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 34 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2 milyar 935 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

12 EYLÜL 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 465 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2023/452328 ) & Pazarlık- Kahramanmaraş İli 18’inci Etap Kırsal 801 Deprem Konutu + 235 Ahır İnşaatı ihalesini 2.468.500.000 TL ihale bedeli ile AHES İNŞAAT+MİLENYUM YAPI kazandı Sözleşmesi  02 Haziran 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 09 Haziran 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Kahramanmaraş İli 18’inci Etap Kırsal 801 Deprem Konutu + 235 Ahır Yapım İşi Pazarlık (MD 21 B) işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 364 gün süre verilen yatırımın 07.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kahramanmaraş İli Kırsalında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 12 Eylül 2023 Salı tarih ve 3210 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-nin-452328-kahramanmaras-ahes-insaat-milenyum-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

12 EYLÜL 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 470 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DSİ 11 BÖLGE (İKN. 2023/400180 ) Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Lüleburgaz Deresi Islahı 1 Kısım inşaatı ihalesini 174.436.036 TL ihale bedeli ile SITKI AKDENİZ AYMEYOL İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 25 Ağustos 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 01 Eylül 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 2 Adet Köprü, 2 Adet Taşkın Galerisi, 800 m Taş Duvarlı Kanal İmalatı Yapılacaktır. işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 550 gün süre verilen yatırımın 04.03.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe Merkezinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 12 Eylül 2023 Salı tarihli ve 3210 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 38 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-11-bolge-nin-400180-kirklareli-sitki-akdeniz-aymeyol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – ANTALYA BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2023/676739 ) Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım İnşaatı ihalesini 169.990.000 TL ihale bedeli ile GÜVENYOL İNŞAAT PETROL NAK SAN LTD kazandı Sözleşmesi 04 Eylül 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 05 Eylül 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında 200.000 Metrekare 12 cm Kalınlığında Plent-Misk Temel Yapılması, 15.000 Metrekare Sıkıştırma, Sulama Dahil Reglaj Yapılması, 10.000 Ton Plent Altı Bitümlü Sıcak Karışım Aşınma Temini, 200.000 Metrekare 6 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 Metrekare Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması, 50.000 Metrekare 8 cm Kalınlığında Sıcak Karışım Asfalt Yama Yapılması, 10.000 Ton Ocak Taşından Kırılmış ve Elenmiş Filler İle Serme ve Sıkıştırma Yapılması Yapım İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 180 gün süre verilen yatırımın 02.03.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya İli Döşemealtı İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 12 Eylül 2023 Salı tarihli ve 3210 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 37 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-buyuksehir-nin-676739-guvenyol-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – KGM 4 BÖLGE (İKN. 2023/553801 ) Ankara Beypazarı-Kırbaşı Yolu Taksir Köprüsü Bağlantı Yolu ve Saraycık Rampasları iyileştirilmesi inşaatı ihalesini 126.195.853 TL ihale bedeli ile AGF ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT SAN AŞ kazandı Sözleşmesi 23 Ağustos 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 01 Eylül 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Köprü işleri, Taksir Köprüsü Bağlantı Yolları Altyapı ve Üstyapı İşleri, Saraycık Rampaları İyileştirilmesi (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirlenen Miktarlarda) işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 750 gün süre verilen yatırımın 21.09.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara İli, Beypazarı-Kırbaşı Yolu, Taksir Köprüsü ve Saraycık Rampalarında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 12 Eylül 2023 Salı tarihli ve 3210 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  07.07.2023 tarih ve 3164 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-4-bolge-nin-553801-ankara-agf-enerji-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 12 Eylül 2023 Salı tarihli ve 3210 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 – 43

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 13.09.2023 - 3211 - 14
TH / 13.09.2023 – 3211 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 12 Eylül 2023 Salı tarih ve 3210 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 3 milyar 386 milyon 316 bin TL olan 34 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 12 Eylül 2023 Salı tarih ve 3210 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 34 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2 milyar 935 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.