Taahhüt Haber’de 12 Haziran 2024 Çarşamba günü YM’leri toplamı 1 milyar 790 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 5 adet olmak üzere toplam 6 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 12 Haziran 2024 Çarşamba tarih ve 3400 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 4 milyar 351 milyon 69 bin TL olan 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  11 Haziran 2024 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 12 Haziran 2024 Çarşamba tarih ve 3400 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 21 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 790 milyon lirayı geçen bu 6 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 515 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  04 Haziran 2024 Salı günü ihale edilen KGM 4 BÖLGE ‘nın 2024/544583 ihale kayıt numaralı (İKN) Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde Rutin Bakım ile Kar ve Buzla Mücadele Yapılması İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 517.778.784 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AYKA GLOBAL teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. AYKA GLOBAL firmasının teklifi 465.700.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde Rutin Bakım İle Kar ve Buzla Mücadele Yapılması İşinin (Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirlenen Miktarlarda) yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara Çevre Otoyolu ve Anadolu Otoyolu Gümüşova-Ankara Kesiminde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli ve 3400 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-4-bolge-544583-ankara-cevre-otoyolu-ve-anadolu-otoyolu-gumusova-ankara-kesiminde-rutin-bakim-ile-kar-ve-buzla-mucadele-yapilmasi-ayka-global/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

12 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 275 MİLYON LİRAYI GEÇEN 5 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  11 Haziran 2024 Salı günü ihale edilen İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK ‘nın 2024/507317 ihale kayıt numaralı (İKN) İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı Envanter Kontrol Merkezi ve İkmal Destek Komutanlık Binaları Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 334.993.139 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ATLANTİK GRUP YAPI teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ATLANTİK GRUP YAPI firmasının teklifi 282.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet Komutanlık Binası ve 1 Adet Ambardan Oluşan Yapım İşi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İzmir ili Menderes ilçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli ve 3400 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/izmir-cevre-sehircilik-507317-izmir-sahil-guvenlik-komutanligi-envanter-kontrol-merkezi-ve-ikmal-destek-komutanlik-binalari-yapim-atlantik-grup-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  11 Haziran 2024 Salı günü ihale edilen HATAY İL MİLLİ EĞT MD ‘nın 2024/640451 ihale kayıt numaralı (İKN) Yayladağı Dutlubahçe İlkokulu (24 Derslikli)-Ortaokulu (24 Derslikli) Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 270.264.188 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÖZ ÇANKAYA OTOMOTİV en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ÖZ ÇANKAYA OTOMOTİV firmasının teklifi 213.800.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 6189,88 m² Bodrum + Zemin + 3 Kat İlk Okul ve 6189,88 m² Bodrum + Zemin + 3 Kat Ortaokul Aynı Yerde İki Okul Binası Yapım İşi yapımını kapsıyor. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Yayladağı İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli ve 3400 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/hatay-il-milli-egt-md-640451-yayladagi-dutlubahce-ilkokulu-24-derslikli-ortaokulu-24-derslikli-yapim-oz-cankaya-otomotiv/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  11 Haziran 2024 Salı günü ihale edilen KARATAY BELEDİYESİ ‘nın 2024/635120 ihale kayıt numaralı (İKN) İsmil Güneş Enerji Santrali İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 234.515.493 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EK-SEN ELEKTİRİK SANAYİ teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 8 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. EK-SEN ELEKTİRİK SANAYİ firmasının teklifi 173.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet AC 6000 kWe Gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) Yapım yapımını kapsıyor. 210 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Konya ili Karatay ilçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli ve 3400 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  11 Haziran 2024 Salı günü ihale edilen KGM 4 BÖLGE ‘nın 2024/591636 ihale kayıt numaralı (İKN) Göynük- (Mudurnu-Dokurcun) Ayr Yolu (KKNo:160-05 km:12+000) ve Dokurcun-Nallıhan Yolu Aynalıkaya Mevkiindeki (KKNo:655-02 km:8+750) Heyelanlarının Islahı Yapım İşi, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 222.929.551 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda METAG İNŞAAT+DEĞER ALTYAPI teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 12 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. METAG İNŞAAT+DEĞER ALTYAPI firmasının teklifi 149.023.009,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Heyelanlarının Islahı Yapım İşi, Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı ve BSK Yapım İşi (Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Miktarlarda) yapımını kapsıyor. 240 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Göynük- (Mudurnu-Dokurcun) Ayr. Yolu (K.K.No:160-05 km:12+000) ve Dokurcun-Nallıhan Yolu Aynalıkaya Mevkiinde (K.K.No:655-02 km:8+750) inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli ve 3400 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-4-bolge-591636-goynuk-mudurnu-dokurcun-ayr-yolu-kkno160-05-km12000-ve-dokurcun-nallihan-yolu-aynalikaya-mevkiindeki-kkno655-02-km8750-heyelanlarinin-islahi-yapim-metag-insaat-deger/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  03 Haziran 2024 Pazartesi günü ihale edilen BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2024/594455 ihale kayıt numaralı (İKN) BBB Bandırma Kültür Merkezi Binası İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 212.984.372 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BANDIRMA DOĞAN YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. BANDIRMA DOĞAN YAPI firmasının teklifi 199.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 4 Katlı Betonarme Karkas ve Çelik Konstrüksiyon İmalatı yapımını kapsıyor. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Balıkesir Bandırma İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli ve 3400 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/balikesir-buyuksehir-594455-bbb-bandirma-kultur-merkezi-binasi-ikmal-insaati-bandirma-dogan-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 12.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 12 Haziran 2024 Çarşamba tarihli ve 3400 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 45-54

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 13.06.2024 - 3401 - 15
TH / 13.06.2024 – 3401 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 12 Haziran 2024 Çarşamba tarih ve 3400 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 4 milyar 351 milyon 69 bin TL olan 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.