Taahhüt Haber’de 13 Eylül 2022 Salı  günü YM’si EDÜ 6 ve ED’nin yarısı üstü ve fakat ED’nin altında 6 adet olmak üzere, 12 önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 13 Eylül 2022 Salı  tarih ve 2957 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  5 milyar 500  milyon liraya yaklaşan 80 adet ihale ilanı yayınlandı. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 13 Eylül 2022 Salı  günü Taahhüt Haber’de yer alan bu  80 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 6 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 6 adet ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 5 milyar lirayı geçen söz konusu 12 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 EYLÜL 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE ÜST SINIRI BELİRSİZ, TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 4 MİLYAR LİRAYI GEÇEN 6 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 2 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/905600 – Kınık-Karadere Barajı inşaatı için 10 Ekim 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2957 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-2-bolge-ihale-duyurusu-yapti-905600-kinik-karadere-baraji/

– DSİ 19 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/892019 – Sivas 11 Kızılırmak Tecer AT ve TİGH inşaatı için 14 Ekim 2022 Cuma günü teklifleri alacak İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Eylül 2022 Salı tarihli ve benzer iş deneyimi olarak aranıyor. 2957 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-19-bolge-ihale-duyurusu-yapti-892019-sivas/

– TPAO ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/915944 – TDLYPM-170 Batman Demirkuyu Hampetrol Üretim İstasyonu inşaatı için 9 Kasım 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2957 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tpao-ihale-duyurusu-yapti-915944/

– TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/876991 – İTM.416 Referanslı, 400 kV Çınar 380 TM (GAP) inşaatı için 11 Ekim 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2957 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 35 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ihale-duyurusu-yapti-876991/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/911643 – Ankara Sincan Saraycık 1 Etap 565 Konut 10 Dükkan inşaatı için 14 Ekim 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2957 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-911643-ankara/

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/905337 – Bingöl 500 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı için 14 Ekim 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 13 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2957 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-905337-bingol/

13 EYLÜL 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI ED’NİN (EŞİK DEĞER) ALTINDA OLAN,  TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 750 MİLYON LİRA CİVARINDA, 6 ADET ÖNEMLİ İHALE DUYURUSUNUN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara 2022/892344 – İTM.409 Referanslı 154 kV Pelitözü TM Yapımı   / İhale 05.10.2022 tarihinde yapılacak.

– İTM.417 Referanslı 154 kV Beydağı TM (DAP) Yapımı  2022/877190 – İTM.417 Referanslı 154 kV Beydağı TM (DAP) Yapımı  / İhale 04.10.2022 tarihinde yapılacak.

– Erzurum Büyükşehir Park Bahçe Bşk 2022/911496 – Erzurum İli ve İlçelerinde Rulo Çim Temini Serilmesi ve Otomatik Sulama Sistemi Yapım İle Park ve Mesire Alanlarının Bakım Onarım ve Yapım İşi    / İhale 05.10.2022tarihinde yapılacak.

– Tekirdağ Süleymanpaşa Bld Fen İşleri Md 2022/909247 – Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi 1575 Parsele Mahalle Konağı Yapılması yapım işi      / İhale 03.10.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/907341 – Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Yeni Mahallesi 79 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi / İhale 05.10.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/911718 – Yozgat İli Sorgun İlçesi, Çatmasöğüt Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapım işi  / İhale 04.10.2022tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 13 Eylül 2022 Salı  tarih ve 2957 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 14.9.2022 - 2958 - 16
TH / 14.9.2022 – 2958 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 13 Eylül 2022 Salı  tarih ve 2957 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  5 milyar 500  milyon liraya yaklaşan 80 adet ihale ilanı yayınlandı. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 12 Eylül 2022 Pazartesi  günü Taahhüt Haber’de yer alan bu  80 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 6 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 6 adet ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 5 milyar lirayı geçen söz konusu 12 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.