Taahhüt Haber’de 13 Haziran 2024 Perşembe günü YM’leri toplamı 6 milyar 715 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ 5 adet olmak üzere toplam 9 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3401 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 12 milyar 361 milyon 875 bin TL olan 20 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  12 Haziran 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 13 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3401 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 20 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 4 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 6 milyar 715 milyon lirayı geçen bu 9 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 5 MİLYAR 225 MİLYON LİRAYI GEÇEN 4 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  12 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2024/576135 ihale kayıt numaralı (İKN) H.460 Referanslı 400 kV, 3B 1272 MCM İletkenli, Adapazarı TM – (Bağlum – Sincan EİH) Brş N EİH (TTFO), (~103,11 km) Dr No: 19-281 Arası 1 Kısım + (~98,42 km) Dr No: 282-525 Arası 2 Kısım Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.607.304.101 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MİTAŞ ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MİTAŞ ENERJİ firmasının teklifi 1.656.988.155,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş H.460 Referanslı 400 kV, 3B 1272 MCM İletkenli, Adapazarı TM – (Bağlum – Sincan EİH) Brş. N. EİH (TTFO), (~103,11 km) Dr.No: 19-281 Arası 1. Kısım + (~98,42 km) Dr.No: 282-525 Arası 2. Kısım Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi yapımını kapsıyor. 602 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sakarya ve Ankara illerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-576135-h-460-referansli-400-kv-3b-1272-mcm-iletkenli-adapazari-tm-baglum-sincan-eih-brs-n-eih-ttfo-10311-km-dr-no-19-281-arasi-1-kisim-9842-km-dr-no-282-525-arasi-2-kisim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  12 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2024/576135_Kismi _2ihale kayıt numaralı (İKN) H.460 Referanslı 400 kV, 3B 1272 MCM İletkenli, Adapazarı TM – (Bağlum – Sincan EİH) Brş N EİH (TTFO), (~103,11 km) Dr No: 19-281 Arası 1 Kısım + (~98,42 km) Dr No: 282-525 Arası 2 Kısım Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.412.469.151 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ŞARA TEKNOLOJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ŞARA TEKNOLOJİ firmasının teklifi 1.329.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş H.460 Referanslı 400 kV, 3B 1272 MCM İletkenli, Adapazarı TM – (Bağlum – Sincan EİH) Brş N EİH (TTFO), (~103,11 km) Dr No: 19-281 Arası 1 Kısım + (~98,42 km) Dr No: 282-525 Arası 2 Kısım Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İnşaatı yapımını kapsıyor. 602 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sakarya ve Ankara illerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-576135_kismi_2-h-460-referansli-400-kv-3b-1272-mcm-iletkenli-adapazari-tm-baglum-sincan-eih-brs-n-eih-ttfo-10311-km-dr-no-19-281-arasi-1-kisim-9842-km-dr-no-282-525-arasi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  05 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen DSİ 7 BÖLGE ‘nın 2024/472693 ihale kayıt numaralı (İKN) Bafra Ovası Sulaması 2 Kısım İkmali Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.356.183.468 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda BERAK İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. BERAK İNŞAAT firmasının teklifi 1.398.205.896,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 6.500 Hektar Alanın Sulama ve Drenaj İşleri, 15 km Anakanal İnşaatı, Daha Önceki Yıllarda Yapılan ve İşletmeye Açılan 12.264 ha Sahada Bulunan Eksik İmalatlarının Tamamlanması, Kızılırmak Islahı, 3 Adet Denize Çıkış Yapısı ve Uygulama Projeleri İle Kamulaştırma Planlarının Yapılması yapımını kapsıyor. 1460 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Samsun İli Bafra, Alaçam ve 19 Mayıs İlçelerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-7-bolge-472693-bafra-ovasi-sulamasi-2-kisim-ikmali-yapim-berak-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  28 Mayıs 2024 Salı günü ihale edilen KGM 7 BÖLGE ‘nın 2024/406804 ihale kayıt numaralı (İKN) Karayolları 72 (Amasya) ,74 (Tokat), 76 (Niksar) ve 77(Ordu) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım Onarımı İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 849.950.895 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda DOĞAN İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 9 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. DOĞAN İNŞAAT firmasının teklifi 658.658.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 6.498,00 km Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarımı İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi yapımını kapsıyor. 1095 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Amasya, Tokat, Ordu illerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-7-bolge-406804-karayollari-72-amasya-74-tokat-76-niksar-ve-77ordu-sube-seflikleri-yollarinda-rutin-yol-bakim-onarimi-dogan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

13 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 490 MİLYON LİRAYI GEÇEN 5 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  28 Mayıs 2024 Salı günü ihale edilen KGM 12 BÖLGE ‘nın 2024/578952 ihale kayıt numaralı (İKN) Karayolları 12 Bölge Müdürlüğü 123 (Ağrı) ve 125 (Hınıs) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 358.631.950 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YAPI STS İNŞAAT + GÜVEN İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. YAPI STS İNŞAAT + GÜVEN İNŞAAT firmasının teklifi 294.197.900,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 408 km Muhtelif Bakım ve Trafik Güv. İşleri, 25.000 Ton Asfalt Yaması, 80.000 Ton Greyderle Serme, 30.000 m3 Hidrolik Sanat Yapısı Temizliği, Kar ve Buz Mücadelesi İçin 225 Ay Kamyon Temini, 180 Ay Greyder Temini. 90 Ay Yüklenici Temini. yapımını kapsıyor. 1095 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ağrı ve Erzurum illerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 57 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-12-bolge-578952-karayollari-12-bolge-mudurlugu-123-agri-ve-125-hinis-sube-seflikleri-yollarinda-rutin-yol-bakim-yapim-yapi-sts-insaat-guven-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  05 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen ANKARA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2024/583715 ihale kayıt numaralı (İKN) Ankara Mücavir Alan Sınırları İçinde Hafif Çelik-Prefabrik Muhtelif Binaların Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 352.458.835 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MG YOL+SÜHAYOL İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MG YOL+SÜHAYOL İNŞAAT firmasının teklifi 230.802.228,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 471 Kalemden Oluşan Hafif Çelik-Prefabrik Binaların Yapımını Kapsar. yapımını kapsıyor. 300 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-583715-ankara-mucavir-alan-sinirlari-icinde-hafif-celik-prefabrik-muhtelif-binalarin-yapim-mg-yol-suhayol-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  12 Haziran 2024 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/637360 ihale kayıt numaralı (İKN) Niğde İli Merkez İlçesi Bağlama (Hürriyet) Mahallesi 120 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 306.803.948 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÇALIŞ MADENCİLİK İNŞ + ŞAHBEK YAPI İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ÇALIŞ MADENCİLİK İNŞ + ŞAHBEK YAPI İNŞAAT firmasının teklifi 238.600.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 120 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Niğde ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-637360-nigde-ili-merkez-ilcesi-baglama-hurriyet-mahallesi-120-adet-konut-insaati-calis-madencilik-ins-sahbek-yapi-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  10 Haziran 2024 Pazartesi günü ihale edilen DSİ 19 BÖLGE ‘nın 2023/1382346 ihale kayıt numaralı (İKN) Sivas 12 Kızılırmak-Ulaş Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 274.643.472 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HCA İNŞAAT + NİL PROJE teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 6 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. HCA İNŞAAT + NİL PROJE firmasının teklifi 168.382.500,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş A-Grubu (21141 ha Düzenleme Alanı İçerisinde Arazi Toplulaştırma Mühendislik İşleri) B-Grubu (650 km Stabilize Kaplamalı Tarla İçi Yol ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde verilen Diğer Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaat İşleri) yapımını kapsıyor. 1050 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sivas İlinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-19-bolge-1382346-sivas-12-kizilirmak-ulas-arazi-toplulastirma-ve-tarla-ici-gelistirme-hizmetleri-insaati-hca-insaat-nil-proje/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  31 Mayıs 2024 Cuma günü ihale edilen DSİ 12 BÖLGE ‘nın 2024/578259 ihale kayıt numaralı (İKN) Kayseri-Pınarbaşı Altıkesek Sulaması Yenileme Drenaj Kanalları ve Ana Kanal Islahı yapım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 199.999.937 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÖZŞA YAPI + GAYBET İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ÖZŞA YAPI + GAYBET İNŞAAT firmasının teklifi 161.449.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Zamantı Nehri Üzerinde Yer Alan 1220 ha Sahanın Basınçlı Borulu Olarak Sulanması İçin S1 Ana Kanalında 10.785 m Açık Kanalın Dik Duvarlı Üstü Kapalı Olarak İnşaa Edilmesi ve Şebeke Hattında Yer Alan Eksik İmalatların Yapılması. yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kayseri Pınarbaşı İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-12-bolge-578259-kayseri-pinarbasi-altikesek-sulamasi-yenileme-drenaj-kanallari-ve-ana-kanal-islahi-yapim-ozsa-yapi-gaybet-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 13 Haziran 2024 Perşembe tarihli ve 3401 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53-63

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 14.06.2024 - 3402 - 19
TH / 14.06.2024 – 3402 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Haziran 2024 Perşembe tarih ve 3401 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 12 milyar 361 milyon 875 bin TL olan 20 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.