Taahhüt Haber’de 13 Nisan 2023 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 1 milyar 200 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 2 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Nisan 2023 Perşembe tarih ve 3019 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 365 milyon 86 bin TL. olan 54 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 13 Nisan 2023 Perşembe tarih ve 3019 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 54 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 200 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 NİSAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 830 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – ÇEVRE ŞEHİRCİLİK (İKN. 2023/215408 ) & Pazarlık- Kahramanmaraş 3 Eap Göksun Kuzey Kırsal 310 Konut inşaatı ihalesini 838.261.000 TL ihale bedeli ile HOLOĞLU İNŞAAT+MERT ÇELİKKANAT kazandı Yatırım Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi  27 Mart 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 5 Nisan 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında 310 Adet Afet Konutu inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 364 gün süre verilen yatırımın 3.04.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 13 Nisan 2023 Perşembe tarih ve 3109 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/cevre-sehircilik-in-215408-kahramanmaras-hologlu-insaat-mert-celikkanat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

13 NİSAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 375 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – TEİAŞ (İKN. 2023/27534 ) 154 kV Akhisar GIS Yenileme TM inşaatı ihalesini 218.850.955 TL ihale bedeli ile GÜNGÖR ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET LTD kazandı Yatırım Manisa Akhisar’da inşa edilecek. Sözleşmesi 3 Nisan 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 12 Nisan 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında 1 Adet 154 kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi Yapımı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 3.12.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 13 Nisan 2023 Perşembe tarihli ve 3109 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 52 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 2.03.2023 tarih ve 3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-27534-gungor-elektrik-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – TÜBİTAK (İKN. 2023/138225 ) TÜBİTAK Fen Lisesi Yurt Binaları Kaba İnşaatı ihalesini 159.159.000 TL ihale bedeli ile AKADEMİ YAPI+GÜMAŞ GRUP kazandı Yatırım TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde İdarenin Göstereceği Yerde inşa edilecek. Sözleşmesi  7 Nisan 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 7 Nisan 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 15.400 m2 Yurt Binası Kaba İnşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 210 gün süre verilen yatırımın 13.11.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 13 Nisan 2023 Perşembe tarihli ve 3109 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tubitak-in-138225-akademi-yapi-gumas-grup/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  13 Nisan 2023 Perşembe tarihli ve 3109 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa  40 – 52

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 14.04.2023 - 3110 - 13
TH / 14.04.2023 – 3110 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Nisan 2023 Perşembe tarih ve 3019 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 1 milyar 365 milyon 86 bin TL. olan 54 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 13 Nisan 2023 Perşembe tarih ve 3019 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 54 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 200 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.