Taahhüt Haber’de 13 Nisan 2023 Perşembe günü YM’si  215 milyon lirayı geçen EDYÜ 1  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in geçen haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Nisan 2023 Perşembe tarih  ve 3109 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 850 milyon liraya yaklaşan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 13 Nisan 2023 Perşembe tarih  ve 3109 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 250 milyon liraya yaklaşan1 adet EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 NİSAN 2023 PERŞEMBE  GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI  ÜSTÜ ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’Sİ 250  MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN  1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE

– 12 Nisan 2023 Çarşamba günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/232966 ihale kayıt numaralı (İKN) İTM.379 Referanslı 154 kV Yeşilkent GIS TM inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 215.924.966 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ULUTAŞ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ULUTAŞ İNŞAAT firmasının teklifi 197.517.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. Yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul’da inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ.13 Nisan 2023 Perşembe tarih ve 3109  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-232966-ulutas-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.4.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 13 Nisan 2023 Perşembe tarih ve 3109  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 54 – 59

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 14.04.2023 - 3110 - 14
TH / 14.04.2023 – 3110 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın dördüncü günü yayınlanan 13 Nisan 2023 Perşembe tarih  ve 3109 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 850 milyon liraya yaklaşan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 12 Nisan 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 12 Nisan 2023 Çarşamba tarih  ve 3108  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyeti) 250 milyon liraya yaklaşan1 adet EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Söz konusu önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.