Taahhüt Haber’de 13 Ocak 2023 Cuma günü yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 500 milyon liraya yaklaşan 3 adet EDÜ ve  2 adet EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler listesi (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü  yayınlanan 13  Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3045 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 814 bin 814,- TL olan 15  adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı. 12 Ocak 2023 Çarşamba  günü gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim 2ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 13  Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3045  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 ihaleye verilen teklifler listesi içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 1 milyar 300 milyon liraya yaklaşan 3  ve YM’si EDYÜ YM’leri toplamı 200 milyon lirayı geçen 2 adet olmak üzeret toplam 5 önemli ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 500 milyon liraya yaklaşan bu 5 adet  önemli ihalelere verilen teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 OCAK 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN )  ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 12 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1342744 ihale kayıt numaralı (İKN) Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 2. Etap 497 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 679.780.796 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ÖZCAN ÇELİK İNŞAAT tek teklif sahibi ve tabiatiyle en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ÖZCAN ÇELİK İNŞAAT firmasının teklifi 656.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 13 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3045 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1342744-denizli/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 12 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1349981 ihale kayıt numaralı (İKN) Bayburt İli Merkez İlçesi Gençosman Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi (KDP) 1 Etap 1 Kısım 367 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 515.525.301 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SELAHATTİN KALDIRIM İNŞAAT tek teklif sahibi ve tabiatiyle en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SELAHATTİN KALDIRIM İNŞAAT firmasının teklifi 492.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 13 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3045 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1349981-erzurum-selahattin-kaldirim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

– 12 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1360507 ihale kayıt numaralı (İKN) Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi Esentepe Mahallesi 2 Etap 130 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 153.287.632 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HİL ORSAN HİLAL ORMAN ÜRÜNLERİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. HİL ORSAN HİLAL ORMAN ÜRÜNLERİ firmasının teklifi 135.553.553,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 13 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3045 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1360507-nevsehir-hil-orsan-hilal-orman-urunleri/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

13 OCAK 2023 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI  200 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALELERE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 13 Bölge Md Antalya / 2022/1374071 —  Antalya Manavgat Çardak Topsurlar Göleti İkmali 2 Kısım yapım işi —  12.01.2023 günü yapılan ve 7 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  84.751.386 TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  70.363.625,00 TL ile ÜÇKA MADENCİLİK+ÜÇÖZ İNŞAAT LTD’ten geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1404296 –  Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Alparslan Mah 814 Ada 2 Parsele 32 Derslikli İlkokul(Alparslan Mah İlkokulu) 32 Derslikli Ortaokul (Alparslan Mah Ortaokulu) Ve 8 Derslikli Anaokulu (Şehirgösteren Anaokulu) Yapım İşi  —  12.01.2023 günü yapılan ve 4  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  94.149.330,-TL. olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  81.970.000,00 TL ile  BEYOĞLU EMLAKÇILIK (BEYOĞLU BİLİŞİM)  PETROL LTD’ten geldi.  İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi muhtemel gözüküyor.

hale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 13 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3045  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 53-59

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanacak olan teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 16.01.2023 - 3046 - 13
TH / 16.01.2023 – 3046 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son iş günü  yayınlanan 13  Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3045 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 814 bin 814,- TL olan 15  adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı. 12 Ocak 2023 Çarşamba  günü gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim 2ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 13  Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3045  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 ihaleye verilen teklifler listesi içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 1 milyar 300 milyon liraya yaklaşan 3  ve YM’si EDYÜ YM’leri toplamı 200 milyon lirayı geçen 2 adet olmak üzeret toplam 5 önemli ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 500 milyon liraya yaklaşan bu 5 adet  önemli ihalelere verilen teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.